GEOVIA GEMS™

Integrerad geologi, resursmodellering, gruvplanering och produktion

GEOVIA GEMS™ är den ledande samarbetslösningen för geologisk planering och gruvplanering. GEMS har de rätta funktionerna för personer som arbetar med dagbrott och underjordisk gruvdrift vad gäller prospektering, modellering, gruvutformning, långsiktig planering och produktionsschemaläggning.

GEMS unika centraliserade databas ger geologer och ingenjörer omedelbar åtkomst till organiserade, aktuella geologiska och gruvplaneringsdata medan den banbrytande motorn för blockmodellkonvertering låter användarna samarbeta med olika programvarupaket genom direkt konvertering mellan olika blockmodellformat. GEMS funktioner för dataskydd och datagranskning ger förbättrad efterlevnad av branschens regelverk, exempelvis JORC, SAMREC och NI 43-101.

FÖRDELAR:

  • Den centrala databasen hanterar data och möjliggör datasäkerhet och datagranskning samtidigt som den eliminerar dataredundans och ger bättre integritet och noggrannhet.
  • Strömlinjeformade dataflöden, central dataåtkomst och ökad kompatibilitet förbättrar samarbete och tillhandahåller vid behov information för snabbare beslutsfattande.
  • Lättanvänt system: intuitiva dialogrutor leder användarna genom arbetsflödena.
  • Microsoft-standardtekniker som integrerar med befintlig IT-infrastruktur och säkerställer att systemet är skalbart.
  • Med PlotMaker-funktionen kan användare kommentera punktdiagram med textblock, bilder, Excel-kalkylblad, Word-dokument och andra objekt.
  • Förenkla Tunnel Design-processen genom att slå ihop flera steg.

GEMS har en viktig roll på Nordkalk – från malmprospektering via borrhålplanering till produktleverans. GEMS är så pass integrerat i hela vår gruvdriftsstruktur att vi inte skulle kunna hantera kvalitetskontroll eller utföra gruvplanering på ett effektivt sätt utan den.

Gerhard Hakkarainen Geolog, Nordkalk Corporation