GEOVIA-produkter

Gruvindustriprogramvara för geologer, ingenjörer, lantmätare, gruvdrifthantering m.m.

Geologisk gruvplanering

GEOVIA Surpac™ är världens mest använda programvara för geologi och gruvplanering. Det ger effektivitet och exakthet med lättanvänd 3D-grafik och automatisering av arbetsflöden

» Mer information

GEOVIA GEMS™ tillhandahåller samarbetsfunktioner för geologi och gruvplanering, vilka ger stöd åt avdelningsöverbryggande team som arbetar med prospektering, modellering, gruvkonstruktion, långsiktig planering och schemaläggning av produktion.

» Mer information

GEOVIA Minex™ innehåller de bästa verktygen för geologisk planering och gruvplanering för kol och andra skiktade fyndigheter. Det säkerställer att resurser utvärderas korrekt och utvinns effektivt.

» Mer information

Strategisk gruvplanering

GEOVIA Whittle™ är världens mest betrodda programvara för strategisk gruvplanering och används till att fastställa och optimera lönsamheten för dagbrottsprojekt.

» Mer information

GEOVIA PCBC™ används av nära på alla gruvföretag som ägnar sig åt blockbrytning. De förlitar sig på dess omfattande funktioner i arbetet med studier av genomförbarhet, konstruktion och produktionshantering.

» Mer information

Produktionshantering

Tjänster

Öka förtroendet för verksamhetens förmåga att nå produktionsmål, hantera kostnader och förbättra effektiviteten och därmed hålla löftena till aktieägarna.

» Mer information

Tjänster

När du inte har den expertis eller tid som krävs kan GEOVIA hjälpa dig med geologiska, tekniska och operativa behov. 

» Mer information