GEOVIA-produkter

Gruvindustriprogramvara för geologer, ingenjörer, lantmätare, gruvdrifthantering m.m.

Geologisk gruvplanering

GEOVIA Surpac™ är världens mest använda programvara för geologi och gruvplanering. Det ger effektivitet och exakthet med lättanvänd 3D-grafik och automatisering av arbetsflöden

» Mer information

GEOVIA GEMS™ tillhandahåller samarbetsfunktioner för geologi och gruvplanering, vilka ger stöd åt avdelningsöverbryggande team som arbetar med prospektering, modellering, gruvkonstruktion, långsiktig planering och schemaläggning av produktion.

» Mer information

GEOVIA Minex™ innehåller de bästa verktygen för geologisk planering och gruvplanering för kol och andra skiktade fyndigheter. Det säkerställer att resurser utvärderas korrekt och utvinns effektivt.

» Mer information

Strategisk gruvplanering

GEOVIA Whittle™ är världens mest betrodda programvara för strategisk gruvplanering och används till att fastställa och optimera lönsamheten för dagbrottsprojekt.

» Mer information

GEOVIA PCBC™ används av nära på alla gruvföretag som ägnar sig åt blockbrytning. De förlitar sig på dess omfattande funktioner i arbetet med studier av genomförbarhet, konstruktion och produktionshantering.

» Mer information

Produktionshantering

Öka förtroendet för verksamhetens förmåga att nå produktionsmål, hantera kostnader och förbättra effektiviteten och därmed hålla löftena till aktieägarna.

» Mer information

Tjänster

Tjänster

När du inte har den expertis eller tid som krävs kan GEOVIA hjälpa dig med geologiska, tekniska och operativa behov. Vi kan även förse dig med kunskap och verktyg som gör att du kan öka produktiviteten. Vår expertis täcker modellering, konstruktion, optimering, schemaläggning, datahantering, automatiserade arbetsflöden, systemkonfiguration och allt däremellan.

» Mer information