Kontakta säljavdelningen

Resurshantering

Kontrollera den naturliga miljön genom produktionshantering och kontinuerlig optimering

GEOVIA:s resurshantering omfattar lösningar som hanterar och optimerar planering och drift av en urban eller naturlig resurs, från de minsta detaljerna i urbana miljöer (städer) till vidsträckta, avlägset belägna gruvanläggningar.

I stadsmiljö ger resurshantering en levande återgivning av hur urbana tillväxt- och planeringsscenarier kan påverka invånarnas liv, så att du kan optimera stadsplaneringen och simulera många olika fysiska fenomen i deras geospatiala sammanhang.

I gruvmiljö ger resurshantering lösningar som sammankopplar funktionerna för planering, schemaläggning och drift, vilket möjliggör tvärfunktionellt samarbete och kontinuerlig förbättring: ett ramverk för planering, utförande, kontroll och genomförande som understöds av centraliserade data och en samarbetsinriktad plattform.

Användare av resurshantering kan:

– Utnyttja verktygen för att bygga, hantera, dela och utforska den virtuella dubbelgångaren till en stadsmiljö, för bättre planering, kommunikation och beslutsfattande.

– Skapa taktiska gruvdriftsplaner som överensstämmer med strategiska mål med en integrerad metod, från konstruktion till schemaläggning och vidare till produktion.

 

Resurshantering kan vara av intresse för:

Ledningsgrupper

Ledningen för tekniska tjänster

Ledningen för operativ verksamhet

Verkställande direktörer

Gruvchefer

Operativa chefer

Chefer för tekniska tjänster

Gruvingenjörer i chefsposition

Planeringsingenjörer

Anläggningschefer

Gruvdriftsplanerare

Affärsoptimerare inom dagbrott

Finansiella planerare inom dagbrott

Strategiska planerare inom dagbrott

Produktionsgeologer

Ingenjörer inom strategisk planering

Chefer inom olje- och gastillgångar

Civilingenjörer

Planerare av radionät

Förvaltningschefer

Konsulter

Akademiker

Relaterade produkter

MineSched

Schemaläggning av materialförflyttning

InSite

Datainsamling, produktionsanalys och rapportering

Minex

Schaktoptimering, schemaläggning av materialförflyttning

Whittle

Kontinuerlig gruvoptimering

PCBC

Kontinuerlig blockbrytningsoptimering