Kontakta säljavdelningen

Konstruktion och teknik

Maximera resurspotentialen med strategisk planering och konstruktion

Innan du investerar i en ny gruva eller när du utvärderar gruvplaner i pågående drift på nytt måste du vara säker på att fyndigheten, konstruktionen och schemat kan leverera de intäkter som krävs för att rättfärdiga kapitalinvesteringen som krävs. Med GEOVIA har du verktygen för att maximera lönsamheten och fatta mer välinformerade beslut.

Med GEOVIA kan du analysera en mineralfyndighets ekonomiska bärighet och sedan utforma konstruktioner och scheman efter företagsmålen. Du har även verktygen för att optimera avkastningen på investeringen genom att utforska olika designalternativ. Risker kan minskas genom att överväga olika gruvkonstruktioner och operativa scenarier genom att undersöka känsligheten för förändringar i råvarupriser, efterfrågan och driftskostnader.

När du har din strategiska gruvplan kan du använda den som vägledning för utvecklingen av ett praktiskt produktionsschema för gruvdriften som också levererar största möjliga avkastning på investeringen.

Viktiga fördelar:

– Möjlighet att fastställa strategier för ökat kassaflöde och tidigare återbetalning av kapital.

– Minskade risker i projekt med stor kapitalinsats genom utvärdering av ett flertal scenarier.

– Total integrering från förstudier av genomförbarhet till produktionsplanering.

– Identifiering av begränsningar och risker under ändrade förhållanden.

– Utveckling av stabila gruvplaner med högre nuvärde på kortare tid.

– Optimering av alla aspekter från schakt till anläggning.

 

Konstruktion och teknik kan vara av intresse för:

Ledningsgrupper

Ledningen för tekniska tjänster

Ledningen för operativ verksamhet

Verkställande direktörer

Gruvchefer

Operativa chefer

Chefer för tekniska tjänster

Gruvingenjörer i chefsposition

Planeringsingenjörer

Dagbrottsingenjörer

Ingenjörer inom underjordsbrytning

Ingenjörer inom strategisk planering

Reservoaringenjörer

Återställningsplanerare

Arkitekter

Civilingenjörer

Konsulter

Akademiker

Relaterade produkter

Surpac

Dagbrottsplanering, planering av ytborrning och -sprängning, planering av underjordsbrytning, planering av underjordsborrning och -sprängning, vägkonstruktion

GEMS

Dagbrottsplanering, planering av ytborrning och -sprängning, planering av underjordsbrytning, planering av underjordsborrning och -sprängning

Minex

Dagbrottsplanering, planering av ytborrning och -sprängning, planering av underjordsbrytning

Whittle

Strategisk gruvplanering

PCBC

Strategisk blockbrytningsplanering