Område

Konstruktion och teknik

Maximera resurspotentialen med strategisk planering och konstruktion

Innan du investerar i en ny gruva eller när du utvärderar gruvplaner i pågående drift på nytt måste du vara säker på att fyndigheten, konstruktionen och schemat kan leverera de intäkter som krävs för att rättfärdiga kapitalinvesteringen som krävs. Med GEOVIA har du verktygen för att maximera lönsamheten och fatta mer välinformerade beslut.

Med GEOVIA kan du analysera en mineralfyndighets ekonomiska bärighet och sedan utforma konstruktioner och scheman efter företagsmålen. Du har även verktygen för att optimera avkastningen på investeringen genom att utforska olika designalternativ. Risker kan minskas genom att överväga olika gruvkonstruktioner och operativa scenarier genom att undersöka känsligheten för förändringar i råvarupriser, efterfrågan och driftskostnader.

När du har din strategiska gruvplan kan du använda den som vägledning för utvecklingen av ett praktiskt produktionsschema för gruvdriften som också levererar största möjliga avkastning...

Konstruktion och teknik
Område området
Jordmodellering

Jordmodellering

Upptäck och modellera den geologiska miljön ovan och under jord

Med GEOVIA får du de modelleringsfunktioner för geologi som krävs för att kvantifiera och planera utvinning av mineralfyndigheter. Våra program integrerar modellering av malmkroppar och malmskikt, geostatistiska analyser, resursmodellering, kartläggning och framtagning av blockmodeller, undersökning och andra kritiska funktioner.

Med GEOVIA kan produktiviteten på gruvan ökas genom automatisering av arbetsflöden för processer som haltkontroll. Automatisering eliminerar repetitiva uppgifter och reducerar antalet fel, och understöds av visuell validering av konstruktioner för att ytterligare öka produktiviteten.

Med GEOVIA kan data centraliseras och skyddas, så att de är tillgängliga när de behövs. Utöver att möjliggöra effektivt samarbete får du fördelar genom stabil revisionsspårning. Det gör att du kan skapa mer välinformerade rapporter för JORC, Valmin, SAMREC, NI 43-101 och andra regelverk.

Viktiga fördelar:

– Verktyg som hjälper dig att uppnå...

Område området

Resurshantering

Kontrollera den naturliga miljön genom produktionshantering och kontinuerlig optimering

GEOVIA:s resurshantering omfattar lösningar som hanterar och optimerar planering och drift av en urban eller naturlig resurs, från de minsta detaljerna i urbana miljöer (städer) till vidsträckta, avlägset belägna gruvanläggningar.

I stadsmiljö ger resurshantering en levande återgivning av hur urbana tillväxt- och planeringsscenarier kan påverka invånarnas liv, så att du kan optimera stadsplaneringen och simulera många olika fysiska fenomen i deras geospatiala sammanhang.

I gruvmiljö ger resurshantering lösningar som sammankopplar funktionerna för planering, schemaläggning och drift, vilket möjliggör tvärfunktionellt samarbete och kontinuerlig förbättring: ett ramverk för planering, utförande, kontroll och genomförande som understöds av centraliserade data och en samarbetsinriktad plattform.

Användare av resurshantering kan:

– Utnyttja verktygen för att bygga, hantera, dela och utforska den virtuella dubbelgångaren till en stadsmiljö, för bättre...

Resurshantering
Område området