GEOVIA | Den virtuella planeten


THE GEOSPHERE EXPERIENCE

Harmoni ovan och under jord

Titta nu

Hitta din produkt

Gör modeller och simuleringar av vår planet

GEOVIA | Den virtuella planeten

GEOVIA ger dig tillgång till 3DEXPERIENCE®-miljöer som gör det möjligt att modellera och simulera vår planet – i allt från att omfatta hela geosfären ned till minsta detalj av urbana områden.

GEOVIA stöder en hållbar process för att utvinna, använda och återanvända naturresurser globalt i världen. I allt från gruvverksamhet till urbanisering underlättar GEOVIA innovationer som kan förbättra livet på jorden.

Kontakta säljavdelningen

Områden

  • Konstruktion och teknik
  • Jordmodellering
  • Resurshantering