EXALEAD PLM-analys

Fatta bättre beslut, snabbare

Dassault Systèmes har tagit fram de bästa analysfunktionerna och gjort dem tillämpliga på PLM, och utnyttjar mångfalden och den fulla potentialen i produktkonstruktion och tillverkningsprocesser.

EXALEAD PLM-analys ger kunderna komplett hantering av produktprogram, från konstruktion till spårbarhet av ändringar, kostnader, kvalitet och problemanalys.


EXALEAD PLM-analys hittar, mäter och analyserar PLM-data för fördjupad förståelse och förbättring av produktutvecklingsprocesserna inom alla PLM-områden, inklusive projekt-, kvalitets- och ändringshantering. PLM-analys använder affärslogikbaserade analyser av komplexa produktstrukturer och datamodeller, med kraftfulla funktioner för semantik och maskininlärning som hjälp. PLM-analys utökar 3DEXPERIENCE-plattformens potential och samarbetsmöjligheter och ger alla användare en unik åtkomstpunkt till PLM-data, vilket gör den samlade informationskällan till en realitet. PLM-analys registrerar och analyserar innehåll i PLM eller andra äldre system och ger direkt tillgång till endast den mest relevanta informationen i 3DEXPERIENCE-plattformen. Det gör att äldre verktyg och system kan elimineras på ett kontrollerat och relativt riskfritt sätt.

Utnyttja analys och Vehicle Program Intelligence för bättre resultat

Webbseminarium på begäran

Lär dig mer om värdet med PLM-analys, hur det hjälper dig att hitta och analysera företagskritiska data och vad Vehicle Program Intelligence handlar om.