EXALEAD OneCall

En innovativ lösning för att säkerställa högsta kundnöjdhet.

EXALEAD OneCall är en kraftfull rekommendationsmotor med samarbetsfunktioner som förser både kontaktcenter och försäljare med en sammanhangsbaserad helhetsöverblick över kundens situation. Med hjälp av informationen kan de arbeta snabbare, ställa rätt frågor och agera effektivare så att kunderna blir nöjdare och ökar sitt engagemang, och därmed företagets försäljning.

Med EXALEAD OneCall kan du förändra arbetet vid kontaktcentret och försäljningsverksamheten genom att förse försäljare som har kundkontakt med relevanta data och information så att de kan göra ett bättre jobb. Oavsett datatyp eller plats – intern (CRM/ERP) eller extern (webb/sociala nätverk), strukturerad eller ostrukturerad, enkel eller komplex – kan OneCall samla in och förse försäljaren med relevant information direkt på skrivbordet.

Försäljare, chefer och beslutsfattare får omedelbar tillgång till dold information via en heltäckande kundöversikt. Relevant information och analysdata visas på ett mycket användarvänligt sätt så att verksamheten kan överträffa kundernas förväntningar och förse dem med mervärde.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Få total överblick över kunden (både inifrån och utifrån företaget)
  • Utvinn mer värde ur befintliga CRM- och IT-investeringar
  • Medarbetarna kan bättre förutse och snabbare besvara kundernas frågor
  • Ökad andel lösta problem vid första kontakt
  • Ökad kundnöjdhet och kundlojalitet

Lär dig mer om EXALEAD OneCall:

Med kundkontaktssystemet EXALEAD OneCall har vi förbättrat helhetsupplevelsen i våra kontakter mellan kunder och anställda.

Frederic Louis Informationschef, Eovi Mcd mutuelle