Kontakta en försäljare

Customer Support & Service Analytics

Förnya kundsupport och kundtjänst med hjälp av data

Sammanställ, analysera och upptäck värdet med produktgenererade data ihop med kundinformation och aggregerade data i de system som kan användas under produktsupport och i verksamheten, och skapa på så sätt nya tjänster, ökad konkurrenskraft och nöjdare kunder.

Upptäck våra produkter

EXALEAD OneCall ger en heltäckande översikt över kunderna och analysfunktioner. Det gör att du kan utnyttja data och information bättre och förbättrar samspelet med kunderna för bättre rekommendationer och engagemang. >> Läs mer