Customer Support & Service Analytics

Förnya kundsupport och kundtjänst med hjälp av data

Sammanställ, analysera och upptäck värdet med produktgenererade data ihop med kundinformation och aggregerade data i de system som kan användas under produktsupport och i verksamheten, och skapa på så sätt nya tjänster, ökad konkurrenskraft och nöjdare kunder.

Customer Support & Service Analytics
Område området
PLM Analytics

PLM Analytics

Hitta, mät och analysera PLM-data

Dassault Systèmes har tagit fram de bästa analysfunktionerna och gjort dem tillämpliga på PLM, och utnyttjar mångfalden och den fulla potentialen i produktkonstruktion och tillverkningsprocesser.

PLM Analytics hittar, mäter och analyserar PLM-data för fördjupad förståelse och förbättring av produktutvecklingsprocesserna inom alla PLM-områden.

Område området

Sourcing & Standardization Intelligence

Driver hela processen för återanvändning, tillverkning eller inköp och upprätthåller standardisering

En fullständig uppsättning program avsedda att klassificera företagsresurser, identifiera huvudkomponenter för återanvändning och se till att produktutvecklingen väljer den bästa komponenten, samt övervaka efterlevnaden av företagets policy över tid. Dessutom använder inköpsavdelningen de här programmen för att optimera beställningar genom att gruppera beställningar eller välja rätt pris för tekniskt genomförbara alternativa lösningar.

Sourcing & Standardization Intelligence
Område området