EXALEAD | Data i affärer


Minska tillverkningen av duplicerade delar och öka konstruktionskapaciteten

Ta reda på hur – se interaktiv video!

Hitta din produkt

EXALEAD plockar fram den dolda information som behövs för att förstå, delta och agera.

Med EXALEAD kan organisationer samla in, samköra och använda stora datauppsättningar – interna som externa, strukturerade som ostrukturerade, enkla som komplexa – och leverera den informationen på det sätt användaren vill ha den. Våra lösningar omvandlar stora volymer av heterogena data från en mängd olika källor till meningsfull realtidsinformation som hjälper användaren att förbättra affärsprocesser och få konkurrensfördelar.

Kontakta en försäljare
EXALEAD

Områden

 • Customer Support & Service Analytics
 • PLM Analytics
 • Sourcing & Standardization Intelligence

Lösningar per bransch

 • Flyg- och försvarsindustri
 • Byggbranschen
 • Konsumentprodukter och detaljhandel
 • Förbrukningsvaror – detaljhandel
 • Energi- och processindustri och allmännyttiga företag
 • Finans- och tjänstesektorn
 • High-Tech
 • Industriell utrustning
 • Life Sciences
 • Sjöfarts- och offshoreindustrin
 • Transport- och fordonsindustrin

Se alla EXALEAD-lösningar efter bransch