ENOVIA V5-6R2016

UPPLEV INTEGRERADE PROCESSER FÖR KONSTRUKTION OCH KLASSLEDANDE SAMARBETSPROCESSER – VÄLJ ENOVIA V5-6R2015-LÖSNINGARNA SOM ÄVEN ÄR KOMPATIBLA MED ENOVIA V6.

Förbättringar av V5-6R2016

Extremt snabb produktutveckling, förbättrad hantering av stora datamängder, bättre prestanda och kortare svarstider – styrkorna som förbättringarna av ENOVIA® V5-6R2016 ger VPLM.

 • Uppgraderingen från V5-6R2015 till V5-6R2016 är sömlös och medför ingen ändring av metadatamodellen.
  • Skydda investeringar i immateriella rättigheter och IT med uppdaterade operativsystem och stöd för mellanliggande programvara.
  • Minska CPU-användningen för ENOVIA VPM Navigator med upp till 50 % när du navigerar i stora sessioner, för en förbättrad produktupplevelse.
  • Förbättra användarvänligheten i ENOVIA LCA Product Editor med hjälp av Multi-Valuated Attribute-visning och färganpassning i bladeditorn. Maximera slutanvändarens produktivitet med den nya funktionen Smart Lock för att samtidigt hantera låsning/upplåsning av delar och instanser.
  • Bättre integration av CATIA V5/ENOVIA VPM V5 med bättre hantering av latenseffekten vid fjärråtkomst (WAN).
  • Effektiv koordination mellan ENOVIA VPM V5 och ENOVIAvpm med stöd av en ny version och nya granskningar vid koordination från ENOVIAvpm.

Förbättringar av ENOVIAvpm 1.8

Den här nya versionen av ENOVIAvpm-lösningarna förstärker kundens val av ENOVIAvpm och skyddar investeringen genom att tillhandahålla uppdaterade operativsystem och stöd för mellanliggande programvara.

 • Uppgraderingen från ENOVIAvpm 1.7 till ENOVIAvpm 1.8 är sömlös och medför ingen ändring av metadatamodellen.
 • Interagera direkt med ENOVIAvpm-programmet på Microsoft Windows.

Förbättringar av ENOVIA SmarTeam

ENOVIA SmarTeam är lösningen för robust, flexibel, direkt produktlivscykelhantering och passar perfekt för tekniska avdelningar och små till medelstora företag.

 • Förbättra arbetsflödets användarvänlighet och ergonomi genom en ny användarupplevelse för Workflow Executers Selection och möjlighet att återanvända mallar för att skicka e-post för respons på arbetsflöde.
 • Förbättra smart paging-visningen för en flexibel, dynamisk och intuitiv sökupplevelse.
 • Utöka ENOVIA SmarTeam-samarbetet i en robust multi-CAD-miljö med den senaste certifieringen av CAD-integrering eftersom den ständigt förbättras för att underlätta samarbetet i konstruktionsscenarier.

ENOVIA V5-portfölj

ENOVIA V5-portföljen omfattar ENOVIA VPLM och ENOVIA SmarTeam – som båda är kompatibla med ENOVIA V6.

ENOVIA VPLM

ENOVIA VPLM passar företag som hanterar mycket komplexa produkter, resurser och tillverkningsprocesser. Det riktar sig främst till medelstora och stora, utbredda företag.

ENOVIA SmarTeam

ENOVIA SmarTeam ger samarbetsbaserade lösningar för produktdatahantering (PDM) för små och medelstora företag, tekniska avdelningar i större företag och över leveranskedjan.

ENOVIA VPLM och ENOVIA SmarTeam kan användas tillsammans med ENOVIA V6 för att företag inom många olika branscher ska kunna samarbeta på bästa sätt med produktutveckling. Se V6-portföljen för mer information.