ENOVIA V5-6R2017

Med ENOVIA VPLM kan företagen snabbare få ut innovativa produkter på marknaden tack vare tillgången till utbyggbar virtuell hantering av produktlivscykeln för komplexa produkter

Förbättringar av ENOVIA VPLM V5

Extremt snabb produktutveckling, förbättrad hantering av stora datamängder, bättre prestanda och kortare svarstider – styrkorna som förbättringarna av ENOVIA® V5-6R2017 ger VPLM.

 • Smidig uppgradering från V5-6R2016 till V5-6R2017 utan ändringar av metadatamodellen.
 • Gör kundens val av ENOVIA V5 VPM ännu bättre och skyddar investeringen tack vare uppdaterat stöd för operativsystem och mellanliggande programvara.
 • ENOVIA VPM Navigators funktionella omfattning utökas eftersom ENOVIA V5 VPM klassiska redigeringsprogram kan användas inom olika områden:
  • Konfigurationshantering: effektivisera konfigurationshanteringen i konstruktionsarbetet genom att skapa och hantera funktionerna för konfigurationsfiltershantering direkt via ENOVIA VPM Navigator
  • Livscykelhantering: lägg till kommentarer för objekt när du utför livscykelåtgärder i ENOVIA VPM Navigator och skapa bättre spårbarhet av förändringsverksamhet.
 • Hela ENOVIA V5 VPM-programmets användning och ergonomi har förbättrats så att användarna kan maximera sin produktivitet när de använder ENOVIA-lösningar. Bland annat kan du som använder ENOVIA VPM Navigator öppna och undersöka flera instanser som är kopplade till en åtgärd samtidigt.
 • Samarbetet inom hela företaget och leveranskedjan stärks med nya verktyg som tillhandahålls för kontroll och reparation av data för produktionen och för förberedande och analys av data innan migrering.
 • Övergången till 3DEXPERIENCE-plattformen från ENOVIA V5 VPM förbättras löpande tack vare hanteringen av spårbarhet för alla de V5-objekt som skapats/ändrats och ännu inte migrerats till 3DEXPERIENCE-plattformen.
 • Konverteringslösningarna i ENOVIA V5 DMU MULTICAx ger uppdaterat stöd för X-CAD-versioner.

Förbättringar i ENOVIAvpm 1.10

Den här nya versionen av ENOVIAvpm-lösningarna gör kundens val av ENOVIAvpm ännu bättre och skyddar investeringen tack vare uppdaterade operativsystem och stöd för mellanliggande programvara.

 • Smidig uppgradering från ENOVIAvpm 1.9 till ENOVIAvpm 1.10 utan ändring av metadatamodellen.
 • Möjlighet att interagera direkt med ENOVIAvpm via datorprogram i Microsoft Windows operativsystem (funktionen infördes i ENOVIAvpm 1.8)
 • Konstruktionsteamen får en utbyggbar onlinemiljö för ledning och granskning av produktutveckling. (infördes i ENOVIAvpm 1.9)

Förbättringar av ENOVIA SmarTeam

ENOVIA SmarTeam är lösningen för robust, flexibel, direkt produktlivscykelhantering och passar perfekt för tekniska avdelningar och små till medelstora företag.

 • Den här nya versionen av ENOVIA SmarTeam-lösningarna förstärker kundens val av ENOVIA SmarTeam och skyddar investeringen genom att tillhandahålla uppdaterade operativsystem, stöd för mellanliggande programvara och stöd för nya Cas-versioner.
 • Utöka den funktionella omfattningen för webbklienten för ENOVIA SmarTeam Editor genom att fylla luckorna med datorklienten för ENOVIA SmarTeam Editor inom olika områden:
  • Ange vilket visningsprogram som ska användas som standard för att visualisera en viss filtyp
  • Filtrera och anpassa sökresultaten
  • Aktivera kommandona för snabb sökning direkt efter inloggningen
 • Användargränssnittet för X-CAD-integreringar har optimerats för att ge större produktivitet. Bland annat ingår förmågan att:
  • Visa nyligen öppnade dokument i dialogrutan ”Open from SmarTeam” (öppna från SmarTeam).
  • Uppdatera sessionen med de senaste ändringarna som gjorts i databasen (läs in senaste på nytt)
 • MS Office-integreringen med ENOVIA SmarTeam har förenklats med tillgång till den omfattande SmarTeam-menyn direkt i MS Word och MS Excel.

 

ENOVIA V5-portfölj

ENOVIA V5-portföljen består av ENOVIA VPLM och ENOVIA SmarTeam – som båda är kompatibla med ENOVIA V6.

ENOVIA VPLM

ENOVIA VPLM passar företag som hanterar mycket komplexa produkter, resurser och tillverkningsprocesser. Det riktar sig främst till medelstora och stora, utbredda företag.

ENOVIA SMARTEAM

ENOVIA SmarTeam innehåller samarbetsbaserade lösningar för produktdatahantering (PDM) för små och medelstora företag, tekniska avdelningar i större företag och genom hela leveranskedjan.

ENOVIA VPLM och ENOVIA SmarTeam kan användas tillsammans med ENOVIA V6 för att företag inom många olika branscher ska kunna samarbeta på bästa sätt med produktutveckling. Se V6-portföljen för mer information.