Enginuity by 3DS ENOVIA

En intuitiv digital miljö som underlättar utvecklingen av innovativa formler

Enginuity by 3DS ENOVIA som drivs av3DEXPERIENCE-plattformens konstruktionsfunktioner underlättar produktinnovationer genom att formulerare och kemister befrias från mindre betydelsefulla uppgifter så att de istället kan fokusera på centrala mål.

Enginuity by 3DS ENOVIA tillhandahåller en mycket intuitiv och digital arbetsmiljö som gör det möjligt för företag i branschen Consumer Packaged Goods (CPG) att samla all produktutvecklingsinformation för formelkonstruktion i realtid. Den här funktionen undanröjer den tidskrävande uppgiften att formulera, dokumentera och lagra data i separata system. Ett enhetligt system gör att kostsamma misstag kan undvikas.

Avdelningen för forskning och utveckling har nu säker tillgång till alla aktuella och historiska produktutvecklingsdata, exakt när de behöver det, och kan därför utnyttja företagets immateriella tillgångar. Till exempel har möjligheten att minska kostnaderna för råmaterial (COGS) under utvecklingsfasen en direkt och positiv effekt på företagets slutresultat.

I en miljö av komplexa och föränderliga regelverk som kräver ständig vaksamhet har Enginuity by 3DS ENOVIA dessutom en avancerad 7th Amendment-modul och verifieringskedjefunktioner för efterlevnad av 21 CFR Part II.

Enginuity by 3DS ENOVIA bygger på omfattande domänexpertis och har skapat en enastående företagslösning som är avsedd för att bygga, hantera, märka och lansera verkliga produkter (till exempel emulsioner, schampo, läppstift, hårfärgningsmedel etc.) med all den komplexitet detta innebär.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Global åtkomst – samla in och dela kunskap globalt med en säker och versionskontrollerad lagringslösning som gör att formulerare kan undvika tidigare misstag och bygga vidare på sina framgångar
  • Fullständig formelsäkerhet – för regelefterlevnad (CFR Part II-verifieringskedja och 7th Amendment-moduler).
  • Besparingar – minska kostnaderna genom realtidsåtkomst till information om tillgänglighet för råmaterial, kostnader, säkerhet och bestämmelser.
  • Anpassningsbar – upplev en utpräglat konfigurerbar lösning som anpassar sig till verksamheten istället för tvärtom.
  • Kraftfull – multiformelredigering med kostnadsberäkningar i realtid blir en del av ditt standardarbetsflöde.
  • Integrering av webbtjänster – design- och kodsynkroniseringsfunktion för formeldata till forsknings- och utvecklingsavdelningens egenutvecklade optimeringsverktyg och algoritmer.

”Genom att använda Enginuity™ by 3DS ENOVIA ger vi formulerare och processingenjörer inom hela organisationen mer tid att fokusera på produktutveckling eftersom vi dramatiskt minskar manuella kontroller och dokumenteringsförfaranden.”

Paul Wallace Associate Director of Product Development på Procter & Gamble