ENOVIA 3DEXPERIENCE

Viktiga produktförbättringar

ENOVIA 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE-plattformen är en öppen arkitektur där kunddata kan anpassas och integreras i en enda miljö, så att samarbetsfunktionerna i ENOVIA utökas. Tillsammans möjliggör 3DEXPERIENCE-plattformen och ENOVIA ett effektivt samarbete som leder till framgångsrik produktinnovation.

Produktinnovation utgör dock bara halva ekvationen. Hållbar lönsam tillväxt utgör andra halvan. Utveckling av rätt produkt vid rätt tillfälle och till rätt pris är avgörande för att skapa hållbart affärsvärde. 3DEXPERIENCE är en plattform för företagsupplevelser som hanterar de olika ENOVIA-funktionerna från utvecklingsstart till produktlansering.

3DEXPERIENCE-plattformen fungerar som en bro mellan ENOVIA:s funktioner och innovatörerna. ENOVIA-funktioner som Produktplanering och produkthantering använder ”osynlig styrning” till att underlätta beslutsfattande i realtid. Med Strategisk hantering av kundrelationer introduceras kundens önskemål i konstruktionsprocessen, vilket leder till ökat samarbete. Partnersamarbete med strategiska leverantörer bidrar till att virtuellt eliminera leverantörsproblem under produktutvecklingen. Kvalitet och efterlevnad är avgörande för att förebygga problem, en viktig del av alla framgångsrika globala produktlanseringar. Slutligen används Klassificering och skydd av immaterialrätter för de processer som skyddar ett företags immateriella rättigheter och hanterar den informationen på rätt sätt för globala och samtidiga globala produktlanseringar.