ENOVIA-produkter

Collaborative Innovation

3DEXPERIENCE

ENOVIA, som drivs av 3DEXPERIENCE-plattformen, gör det möjligt för innovatörer att dra nytta av fördelarna med samarbete fullt ut.

ENOVIA V5

ENOVIA V5-portföljen består av ENOVIA VPLM och ENOVIA SmarTeam – som båda är kompatibla med ENOVIA V6.

 

Enginuity by 3DS ENOVIA

Enginuity by 3DS ENOVIA drivs av 3DEXPERIENCE-plattformens konstruktionsfunktioner och underlättar produktinnovationer genom att kemister befrias från mindre betydelsefulla arbetsuppgifter så att de istället kan fokusera på centrala mål.