ENOVIA Synchronicity

 

Ledande tillverkare av halvledare förlitar sig på ENOVIA Synchronicity för den samverkande datahanteringen vid konstruktion av integrerade kretsar. Den gör det möjligt att producera högkvalitativa produkter på en innovativ, skalbar och öppen konstruktionsplattform som minskar riskerna samtidigt som den förbättrar effektiviteten.

Förbättra den globala effektiviteten

Sedan 1998 har konstruktörer av integrerade kretsar förlitat sig på ENOVIA Synchronicity, och särskilt då ENOVIA Synchronicity DesignSync, för att hantera hårdvaru- och programvarudata i sina produkter. Idag använder sig över 120 tillverkningsföretag, inklusive 13 av de 15 ledande halvledarföretagen, av ENOVIA Synchronicity för att höja produktiviteten. ENOVIA Synchronicity utformades speciellt för konstruktionsdatahantering (DDM) vid komplex IC-konstruktion, och fortsätter att utvecklas allteftersom utmaningarna som halvledarindustrin står inför även de utvecklas.

Att konstruera en integrerad krets kräver ofta integrering av en mångfald datauppsättningar som kommer från flera olika konstruktionsgrupper, som styrs av en integreringsgrupp. Medan de individuella grupperna fokuserar på konstruktionsdatadetaljerna, behöver integreringsgruppen möjlighet att manipulera datauppsättningarna på en högre abstraktionsnivå. Det här är en svår uppgift eftersom de individuella konstruktionsgrupperna ofta använder oberoende och oanslutna system för konstruktionsdatahantering. Medan de olika verktygen för hantering av programvarukonfigurationer och konstruktionsdata som används av de individuella konstruktionsgrupperna kanske tillfredsställer lokala krav, kan det hända att hanteringen av konstruktionsdata bryter samman på intergreringsnivån. ENOVIA Synchronicity kan hjälpa er att bemöta dessa utmaningar.

ENOVIA Synchronicity - produktserie