ENOVIA® V6R2013x

 

Dassault Systèmes ENOVIA är den populäraste samarbetstillämpningen för lansering av nya produkter. ENOVIA vinnlägger sig om att skapa starka användarupplevelser som uppskattas av alla och envar, från småföretag till multinationella koncerner.

Starka sidor i senaste utsläppet

Global samverkande innovation

V6R2013x gör det möjligt för rörliga användare av CATIA® V6 att konstruera var som helst och när som helst, även när nätverket inte är tillgängligt, samtidigt som man skyddar företagskunskapen och bibehåller dataintegriteten med de övriga konstruktörerna. Med ENOVIA® VPM On-The-Go kan man spara data lokalt från en central datakälla, utföra ändringar och/eller granskningar när man reser och senare koppla upp sig online för att sända lokala ändringar till den centrala datakällan.

Med V6R2013x kan leverantörer och OEM-företag förlita sig på ENOVIA® VPM Supply Chain Collaborative Engineering för en säkrad och spårbar datautbytesprocess med hjälp av dedikerade arbetsmiljöer. 3DXML-filer skickas direkt från V6 authoring-tillämpningar till en miljö som leverantörerna kan få åtkomst till på ett säkert sätt. När väl konstruktionen har utförts eller ändrats, kan leverantörerna ladda ned 3DXML-filer i samma  workspace och data kan direkt integreras i OEM-konstruktionen.

V6R2013x ger chefer och ingenjörer en lista över tekniskt material och en korsad 3D-visualisering där man kan se materiallistans struktur i 3D och bättre planifiera ändringar i konstruktionen och /eller tillverkningsprocesserna.

V6R2013x förenklar visualiseringen och hanteringen av projektmedlemmarnas uppgifter genom   “My Calendar”. Denna säkerställer att utvecklingsprojekten respekterar tidsplanering och budget genom att ge alla projektmedlemmar en sammanställning av deras uppgifter och de aktiviteter som de måste vara uppmärksamma på. Den ger en total bild av översikten av projektet med alla uppgifter, risker, problem, möten och route tasks för en snabb och global utvärdering. Användarnas uppgifter kan visualiseras per dag, vecka eller månad, baserade på uppgiftens datum för start och avslut vilket hjälper till att lättare hantera prioriteter. Från dessa översikter kan användarna också direkt få åtkomst till detaljer om uppgifterna och arbeta på dessa vilket förbättrar den allmänna användbarheten.

V6R2013x introducerar möjligheten att konfigurera kravdefinitionerna med hjälp av optioner för olika produktegenskaper förutom den redan tillgängliga valideringen baserad på datum och produktgranskning. Dessa effektiva kravkonfigureringringsfunktioner gör det möjligt att skapa en mycket konsekvent konstruktion tack vare användningen av en RFLP-modell för produktdefinition (funktionell, logisk, fysisk samt kravbaserad). Denna modell har en enhetlig kravstruktur och ett variantbibliotek för att hantera alla produkt- eller systemvarianter.

Nyckelfärdiga industriella PLM-processer

V6R2013x introducerar en ny lösning för att hantera genereringen av kopior och valideringen av grafiskt arbete, avsedd för sektorerna Förpackade konsumtionsvaror, livsvetenskaper och högteknologi, men även andra företag som arbetar med förpackade produkter. ENOVIA® Copy and Artwork Central™ och ENOVIA® Copy and Artwork Experience utgör en global lösning för hanteringen av kopior och grafiskt arbete, vilket gör det möjligt för företagen och deras partner att hantera sina grafiska resurser liksom den grafiska skapelseprocessen, samtidigt som man tar hänsyn till komplexiteten av de olika produkterna, produktvarianterna och språken, som alla hanteras inom en enda datakälla. Den här lösningen kompletterar den existerande produkten ENOVIA® CPG Accelerator for Integrated Product Management, för att koppla den slutliga grafiken till produktens materiallista, och fullbordar integreringen av ENOVIA® V6 med Adobe Creative Suite.

V6R2013x introducerar två nya rapporteringsfunktioner för överensstämmelse med miljökrav. Batterirapporteringen gör det möjligt för tillverkare att följa och rapportera användningen av batterier i produkterna enligt typ och teknik. Vad gäller WEEE-rapportering, är det möjligt att följa upp och rapportera allmänt eller specifikt nationellt elektriskt och elektroniskt avfall i produktinnehållet.

Med V6R2013x överensstämmer nu integreringen av NX, Inventor, AutoCAD och SolidWorks i ENOVIA V6 med miljöparametrarna RACE (Rapid Application Configuration Environment)  vilket underlättar övergången från administration och utveckling till produktion.