Kontakta en försäljare

Relationer med strategiska leverantörer

Koppla samman leveranskedjan

Användare med rollen Collection Planner och Collection Manager inom konsumentvaror, mode och detaljhandel måste hantera den komplicerade uppgiften att planera säsongsbetonat sortiment, säkerställa effektiv produktutveckling, planera produktinköp och hantera globala leverantörer. Med ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, får du verktyg för att skapa och implementera standardprocesser som förbättrar samarbetet med leveranskedjan och hanteringen av leverantörer, minimerar upphandlingsriskerna och förbättrar planeringen.

Med ENOVIA får du den planering, insyn och kontroll som behövs för att hantera inköp i en global och konkurrenskraftig miljö. Med ENOVIA får användare med rollen Collection Planner en enda miljö för att hantera säsongsbetonat sortiment och produktutveckling. Dessutom drar användarna med rollen Collection Vendor Manager nytta av en smidig koppling mellan säljare och leverantörer å ena sidan och huvudkontoren för varumärke och återförsäljare å den andra. Det möjliggör ett utökat samarbete och bättre processkontroll och riskhantering inom upphandling och förproduktion.

Viktiga fördelar

 • Inköpssamverkan skapar en strategi där designen är formad för leverans med repeterbara och standardiserade direktmaterialinköpsprocesser som samtidigt ger leveranskedjan tillgång till den senaste designinformationen och ingenjörerna tillgång till värdefull leverantörsinformation
 • Uppföljning av leverantörsresultat förstärker partnerskapet genom att utforma, genomföra och följa kvalifikationsplaner för delar, leverantörsutvecklingsplaner och poängtabeller

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Collection Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa en säsongsbunden plan för strategiskt utnyttjande av produkttillfällen och minimera resurskrävande utveckling i överkant för att säkerställa maximal vinstpotential
  Upptäck rollen
 • Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra de globala upphandlingsresultaten med bättre samarbete, processtyrning och riskhantering för interna och externa partner
  Upptäck rollen
 • Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättrar samarbetet mellan ett varumärke och dess leverantörer och återförsäljare
  Upptäck rollen