Kontakta en försäljare

Kvalitet och efterlevnad

Höj kvaliteten och säkerställ efterlevnaden

Idag har många tillverkare system för kvalitetshantering som bara omfattar kvalitet på avdelningsnivå, och inte på företagsnivå. Det ger en bristfällig insyn i eventuella problem och att rekommenderade metoder för att optimera kvalitet och kvalitetsprocesser inte används enhetligt genom hela organisationen. Med kvalitetshantering i ENOVIA får du ett effektivt system för kvalitetshantering inom hela företaget så att du kan se till att vanliga kvalitetsprocesser följs, att globala och lokala bestämmelser uppfylls och att alla typer av kvalitetshändelser hanteras, som korrigerande och förebyggande åtgärder, bristande produktefterlevnad och granskningar.

Inom många branscher, till exempel hälsovård och biovetenskap, är det avgörande för verksamheten att regelefterlevnaden säkerställs. Med efterlevnadshantering i ENOVIA får du hjälp att säkerställa korrekta produktgodkännanden och -certifikat till stöd för en hållbar verksamhet och produktsäkerhet och -effektivitet.

Globalt verksamma företag måste säkerställa att material efterlever regionala miljöföreskrifter. Med efterlevnadshantering i ENOVIA kan efterlevnadsansvariga implementera en väldefinierad process för att begära, granska och godkänna materialens efterlevnad. Produktefterlevnaden kan utvärderas och dokumenteras i enlighet med materialföreskrifter.

 

Viktiga fördelar

 • Bredare bas för efterlevnadsinformation för ökad medvetenhet och effektivare beslut
 • Integrera leverantörsdeklarationer tidigt i produktutvecklingen
 • Designa med tanke på materialefterlevnad och övervaka i realtid
 • Skapa spårbarhet för hela utvecklingsprocessen och använd den för konsekvensanalyser

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Efterlevnad
 • Kvalitet
Med efterlevnadshantering i ENOVIA får användare med rollen Compliance Manager hjälp att strukturera och implementera processer till stöd för organisationens efterlevnad av bestämmelser och krav på materialefterlevnad som omfattar alla led i produktutvecklingen.
Med kvalitetshantering i ENOVIA kan användare med rollen Quality Manager implementera en omfattande lösning för kvalitetshantering som gör kvaliteten till en direkt del av arbetet genom hela företaget. Det leder till högre kvalitet genom hela organisationen, vilket i sin tur leder till färre återkallelser och omarbeten, mindre spill och nöjdare kunder.
 • Efterlevnad

  Device Master Record Manager

  Lokalt på företaget
  Förenkla DMR-hanteringen med en enda källa till information
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Materials Compliance Analysis

  Lokalt på företaget
  Låt arbetsledare och konstruktörer använda sig av Materials Compliance Analysis så att de kan fatta bättre beslut
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Materials Compliance Manager

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och rapportera produkters efterlevnad av viktiga miljöbestämmelser
  Upptäck rollen
 • Kvalitet

  Quality Checks Metrics

  Lokalt på företaget
  Visualisera kvalitetsmått i produktdatastrukturen i dynamiska djupgående 3DDashboards
  Upptäck rollen
 • Kvalitet

  Quality Document Manager

  Lokalt på företaget
  Företagsomfattande dokumentkontroll för globalt samarbete hela vägen från dokumentskapande via ändringar till distribution
  Upptäck rollen
 • Kvalitet

  Quality Manager

  Lokalt på företaget
  Integrerat och slutet kvalitetssystem för allt från rapporter om efterlevnadsbrister till korrigerande och förebyggande åtgärder
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Regulatory Affairs Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera produktens marknadsinförande, registrering av enhets-id och rapportering av säkerhetshändelser genom hela produktens livscykel
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Supplier Materials Compliance Engineer

  Lokalt på företaget
  Underlätta insamlingen av materialdeklarationer från leverantörer
  Upptäck rollen