Kontakta en försäljare

Produktplanering och programhantering

Leverera projekt i tid och under budgeterad kostnad

Många företag driver fortfarande projekt med hjälp av separata program för resurser, projekt och framställning. Det leder till manuell, tidsödande och felbenägen insamling och konsolidering av programdata som sedan ligger till grund för kritiska affärsbeslut. Med produktplanering och programhantering i ENOVIA kopplas definitionen och utvecklingen av produktportföljen till spårning av de inblandade projekten. Portföljbeslutens effekter kan snabbt utvärderas gentemot projektplanen. Det gör att användare med rollen Project Manager kan vidta åtgärder för att lösa problem med fullständig kunskap om hur produktportföljen påverkas. Styrningen standardiseras med hjälp av de bästa affärsprocesserna genom hela företaget.

Med projektledning baserad på leveransobjekt kopplas produktutvecklingsdata till projektgenomförande. Med ”osynlig styrning” uppdateras projekten med realtidsstatus för leveransobjekt, vilket ger möjlighet att upptäcka potentiella problem och risker innan de uppstår. Cykeltider för projektplanering och -utveckling kan optimeras inom ramarna för omfattning, kapacitet och resurser.

Viktiga fördelar

 • Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
 • Schemalägg och följ upp hela produktutvecklingsprocessen i realtid när arbetet är slutfört
 • Planera och hantera resurstilldelningar baserat på realtidsinformation om tillgänglighet

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Programhantering
 • Projektledning
Med programhantering i ENOVIA kan användare med Program Manager-roller planera definitionen och utvecklingen av stora och komplexa produktportföljer. Projekt- och produktutvecklingsdata kopplas till program. Det gör att övervakning och utvärdering kan ske i realtid genom hela portföljen, vilket ger ökade prestanda. Anbudssvar och utfärdanden av avtal förbättras med en konsoliderad översikt över resurser, tidsplaner och status för leveransobjekt.
Med projektledning i ENOVIA kan användare med rollen Project Manager uppnå optimala cykeltider inom ramarna för omfattning, kapacitet och resurser tack vare projektledning baserad på leveransobjekt. Användare med rollen Project Manager behöver inte längre spåra varje uppgifts status manuellt. De kan istället koncentrera sig på de verkliga projektledningsuppgifterna: utvärdera processer, identifiera och minska risker, tilldela resurser för att hålla och korta ned tidsplaner.
 • Programhantering

  Contract Deliverable Manager

  Lokalt på företaget
  Kopplar produktutvecklingsdata till ett program, vilket möjliggör övervakning och utvärdering i realtid för att förbättra programmets funktion
  Upptäck rollen
 • Programhantering

  Contract-based Program Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra prestanda enligt avtalet när alla krav driver teamet
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  DHF based Project Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera konstruktionsuppgifter och leveransobjekt med automatisk synkronisering med en spårbar fil för produktkonstruktionshistorik
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  Project Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  Project Team Member

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  Project and Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Innovera mer, höj produktiviteten och få ut produkten på marknaden snabbare
  Upptäck rollen