Kontakta en försäljare

Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Skydda de immateriella rättigheterna

Ett företags förmåga att genomgående utnyttja och skydda immateriella rättigheter är avgörande för dess framgångar på både kort och lång sikt. Med klassificering av immateriella rättigheter i ENOVIA kan företagen korta ned tiden för produktutveckling och ledtiderna genom återanvändning av komponenter och produktdokumentation, öka tillförlitligheten, höja kvaliteten och sänka kostnaderna genom att återanvända tidigare validerat produktinnehåll och förbättra samarbetet genom att användare inom hela företaget kan hitta och lägga till sitt eget produktinnehåll.

Skydd av immateriella rättigheter i ENOVIA skyddar de immateriella rättigheterna utan att tumma på företagets förmåga till effektivt samarbete, både internt och externt. Från en enda plattform för hela företaget kan organisationer hantera all relevant produktinformation och dela den informationen på ett säkert sätt utefter organisation, nationalitet eller fysisk placering. Gemensamma säkerhetsregler och ramverk för undantagsklassificering säkerställer behörig åtkomst och förhindrar otillåtet utlämnande av immateriella rättigheter.

Viktiga fördelar

 • Utnyttja produktinformation från andra företagssystem genom att förena IP i samband med affärsprocesser för produktutveckling
 • Organisera data på bästa sätt för respektive roll eller aktivitet
 • Eliminera filbaserade datautbyten
 • Placera den dagliga IP-hanteringen hos användarna
 • Klassificera IP och efterlev säkerhetskrav för att uppfylla föreskrifter som ITAR
 • Bevara en historik för dataåtkomst och hämtningar av kritiskt IP-material
 • Spåra IP-användningen för olika projekt och kunder

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Klassificering av immateriella rättigheter
 • Skydd av immateriella rättigheter
Med klassificering av immateriella rättigheter i ENOVIA kan användare med rollen Classification Manager definiera en standardhierarki för klassificering eller skapa flera klassificeringssystem som understöder skyddet av de immateriella rättigheterna och definiera bibliotek för produktinnehåll som ökar återanvändningen genom alla delar av produktutvecklingen.
Med skydd av immateriella rättigheter i ENOVIA kan användare med rollen IP Security Manager definiera och hantera säkerhetsregler och använda ett ramverk för undantagsklassificering som auktoriserar och förhindrar otillåtet utlämnande av immateriella rättigheter. Kunder, partner, leverantörer och medarbetare kan arbeta i en och samma miljö där alla parters immateriella rättigheter är skyddade.
 • Klassificering av immateriella rättigheter

  Classification Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Öka återanvändningen och sänk kostnaderna med säker innehållsklassificering
  Upptäck rollen
 • Skydd av immateriella rättigheter

  IP Controlled Access

  Lokalt på företaget
  Tillämpa och hantera begränsningar varje gång en användare försöker visa och nå företags immateriella rättigheter
  Upptäck rollen
 • Skydd av immateriella rättigheter

  IP Security Manager

  Lokalt på företaget
  Skydda immateriella rättigheter och exportkontroller med hjälp av klassificering
  Upptäck rollen
 • Klassificering av immateriella rättigheter

  Packaging Assets Manager

  Lokalt på företaget
  Säkra företagets lager och klassificering av förpackningstillgångar för insyn, kontroll och återanvändning
  Upptäck rollen
 • Klassificering av immateriella rättigheter

  Semiconductor IP Classifier

  Lokalt på företaget
  Leverera System-on-Chip-produkter snabbare genom effektiv hantering av immateriella rättigheter
  Upptäck rollen