Kontakta en försäljare

Konfiguration- och ändringshantering

Säkerställ flexibilitet i verksamheten

Idag är det avgörande att ha flexibiliteten att snabbt kunna få ut produktvariationer på marknaden för företag som strävar efter att möta de snabba ändringarna i kundernas efterfrågan på anpassade produkter. Konfigurationshanteringen i ENOVIA hjälper tillverkare av mycket kundanpassade produkter att hantera globala produktkonstruktioner och materialspecifikationer som omfattar alla varianter. Produktkonstruktörer skapar produktkonfigurationer för analyser och för att validera möjliga produktalternativ.

Utvecklingsorganisationer måste också ta tag i den ökande produkt- och processkomplexiteten. Ändringshanteringen i ENOVIA underlättar för en enhetlig och företagsomfattande ändringsprocess för alla inblandade avdelningar så att godkännande och validering av ändringar kan bekräftas innan de implementeras. En gemensam ändringsprocess ökar produktiviteten, förbättrar samarbetet och säkerställer korrekta meddelanden, vilket minskar antalet fel.

Viktiga fördelar

 • Leverera produkterna vid fastställt datum och upprätthåll produkternas enhetlighet och prestanda
 • Se till att de ständigt föränderliga kundkraven integreras i produktutvecklingsscenarier och att de kommuniceras effektivt genom hela organisationen

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Change Management

  I molnet Lokalt på företaget
  En strategisk och heltäckande samarbetsbaserad ändringsprocess som tydligt kommunicerar ändringsbeslut och uppgifter till alla områden som påverkas
  Upptäck rollen
 • Configuration Management for BOM

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta på en konfigurerad materialspecifikation för att minska eller helt utesluta BOM-fel
  Upptäck rollen
 • Configuration Management

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera konfigurerbara strukturer för produktdata och optimera återanvändningen samtidigt som alla möjliga variationer tillgodoses
  Upptäck rollen