Kontakta en försäljare

Hantera materialspecifikationer

Bibehålla en enda källa till information

Med ENOVIA-lösningen för att hantera materialspecifikationer kan användare med rollen Product Engineer skapa och upprätthålla en komplett, korrekt och uppdaterad materialspecifikation. Idag kräver de flesta produkter bidrag från flera olika avdelningar, bland annat mekanikkonstruktion, elkonstruktion och programvaruutveckling. Det ger mer komplexa produkter och det gör att uppgiften att skapa en korrekt materialspecifikation och hantera den när ändringar införs under produktutvecklingen också blir allt mer komplex. Företagets intressenter är beroende av en korrekt materialspecifikation när de ska göra inköp, tillverka, sälja och tillhandahålla support för produkter. ENOVIA tillhandahåller en konsoliderad, helt ansluten global eller platsspecifik vy över materialspecifikationen, samt en gemensam och automatiserad process för utveckling och ändringar så att du kan bibehålla korrektheten. Resultatet är förbättrat samarbete, färre omarbeten, högre produktkvalitet och lägre utvecklingskostnader.

 

 

 

Viktiga fördelar

 • Effektivisera lagerhanteringen och kostnaderna genom att konsolidera komponentkonstruktionen
 • Utrusta användarna med korrekt information så att rätt komponenter finns när de behövs
 • Dra nytta av alla intressenters kunskaper genom hela företaget och förbättra ledtiderna

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Förpackade konsumtionsvaror
 • Hantering av materialspecifikation för tillverkning
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion
 • Konsumtionsvaror
Branschen för förbrukningsvaror är beroende av en distribuerad leveranskedja för produktionen av produkter. I ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan användare med rollen Product and Specification Engineer tillhandahålla alla inblandade med en enda, korrekt och uppdaterad materialspecifikation och produktdataspecifikationer. En företagsomfattande ändringsprocess identifierar vad som påverkas av en förändring och säkerställer att alla uppdateringar når rätt person i rätt tid.
Med hantering av materialspecifikation för tillverkning i ENOVIA kan du upprätthålla samstämmighet mellan eBOM och flera olika tillverkningsanläggningars materialspecifikationer. Det förbättrar samarbetet mellan produktkonstruktion och tillverkning, vilket ger produkter av högre kvalitet och kortare ledtider.
Med hanteringen av materialspecifikationer för konstruktion i ENOVIA kan användare med rollen Product Engineer skapa en korrekt och uppdaterad materialspecifikation för konstruktion (eBOM) genom att synkronisera konstruktionsbidrag från olika avdelningar och skapa en gemensam vy av produktstrukturen och materialspecifikationen för konstruktion. Materialspecifikationen för konstruktion blir den ”samlade informationskällan” för företagets intressenter.
Användare med rollen Collection Developer inom branschen för konsumtionsvaror förlitar sig på innovation för att ligga före konkurrenterna. ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, ger stöd för det samarbete som krävs för innovation genom att hantera konstruktionen, utvecklingen och upphandlingen av produkter med en enda global lösning.
 • Konsumtionsvaror

  Collection Developer

  I molnet Lokalt på företaget
  En effektiv verksamhet och förbättrade cykeltider uppnås genom skapande och hantering av produkter
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion

  Configuration Management for BOM

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta på en konfigurerad materialspecifikation för att minska eller helt utesluta BOM-fel
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikation för tillverkning

  Manufacturing BOM Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Upprätthåll global samstämmighet mellan eBOM och flera olika tillverkningsanläggningars materialspecifikationer
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion

  Product Engineer with New Part Request

  Lokalt på företaget
  Bättre effektivitet och återanvändning av nya delar
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion

  Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta genom hela företaget utifrån en enda definition av konstruktionskomponenter och materialspecifikation
  Upptäck rollen
 • Förpackade konsumtionsvaror

  Product Specification Engineer

  Lokalt på företaget
  Ett strukturerat förhållningssätt till hantering av specifikationsdata ger intelligent information för återanvändning och effektanalyser av ändringar
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion

  Project and Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Innovera mer, höj produktiviteten och få ut produkten på marknaden snabbare
  Upptäck rollen