SmarTeam Design Express for Multi-CAD: SolidWorks


Hantera alla dina konstruktionsprojekt tillsammans med alla relaterade produktdata inklusive andra CAD-data, i en enda databas och på en enda plattform.

En solid grund för samverkan

SmarTeam Design Express (SDE) for Multi-CAD: SolidWorks ingår i ENOVIA SmarTeams lösning för mellanmarknaden, och ger en ny infallsvinkel till optimerad samverkande multi-CAD-konstruktion, skräddarsydd för dina behov, och som inkluderar:

  • En out-of-the-box-lösning för samverkande konstruktion
  • en inbyggd uppgraderingsväg till komplett PLM-funktionalitet
  • ett snabbstartsprogram för implementering inom tio dagar

STARTA I LITEN SKALA OCH SIKTA HÖGT!

SmarTeam Design Express (SDE) for Multi-CAD: SolidWorks förbättrar ENOVIA SmarTeams kraftfulla integrering i SolidWorks för att göra det möjligt för dina konstruktörer att fortsätta att arbeta in deras vanliga miljö samtidigt som de kan dra fördel av en samverkande funktion som inluderar komplett revision och versionshantering.  När konstruktörerna och ingenjörerna väl har vant sig vid metoderna och fördelarna med PDM, kan man lätt och smidigt utöka systemet för att integrera andra användare, processer och tillämpningar i företaget. 

 
SmarTeam Design Express for Multi-CAD: SolidWorks™ är ett startpaket för produktlivscykelhantering som gör det möjligt för kunderna att ta ett första enkelt men säkert steg på den fördelaktiga PLM-vägen och startar med att säkra dina relaterade produktdata i 2D och 3D och applicerar vår metodologi för att optimera era samverkande konstruktionsprocedurer.   

SolidWorks-konstruktörer kan samarbeta effektivt genom att använda den fördefinierade datastrukturen för att uppnå optimal projekt- och dokumenthantering, som omfattar:

  • Montering, komponenter, ritningar, e-ritningar, lösa ritningar, liksom
  • MS Word-, MS Excel-, MS PowerPoint-filer, filmbilder i olika format som t ex JPG, TIFF, BMP, AVI
  • Alla andra dokument i digitalt format
  • Sömlös integrering med SolidWorks-konfigureringar
  • Samordnad ritningshantering för 2D med SolidWorks Drawings och AutoCAD 2D
  • Automatiserad hantering av materiallistor (i MS Excel)

SmarTeam Design Express for Multi-CAD: SolidWorks skärmbilder

Vi har valt ENOVIA SmarTeam som PLM-system för att det effektivt skall kunna integreras med SolidWorks. Konstruktörerna på Sub-Zero har direkt åtkomst till SmarTeam från CAD-systemet. Alla anställda i företaget har åtkomst till all den information de behöver. Dessutom är den lätt att lära sig och lätt att använda.

Paul Sikir Director of Design Engineering, Sub-Zero Freezer CO., USA