SmarTeam Design Express for Multi-CAD: SolidEdge™


Hantera alla dina SolidEdge-baserade konstruktionsprojekt tillsammans med alla relaterade produktdata inklusive andra CAD-data, i en enda databas och på en enda plattform.

En solid grund för samverkan

SmarTeam Design Express (SDE) for Multi-CAD: Solid Edge™ ingår i ENOVIA SmarTeams lösning för mellanmarknaden, och ger en ny infallsvinkel för optimerad samverkande multi-CAD-konstruktion, skräddarsydd för era behov, och som omfattar:

  • en out-of-the-box-lösning för samverkande konstruktion
  • en inbyggd uppgraderingsväg till komplett PLM-funktionalitet
  • ett snabbstartsprogram för implementering inom tio dagar

STARTA I LITEN SKALA OCH SIKTA HÖGT!

SmarTeam Design Express (SDE) for Multi-CAD: Solid Edge™ förbättrar ENOVIA SmarTeams kraftfulla integrering i Solid Edge för att göra det möjligt för dina konstruktörer att fortsätta att arbeta som vanligt, samtidigt som de kan dra fördel av en samverkande funktion som inkluderar komplett revision och versionshantering. När konstruktörerna och ingenjörerna väl har vant sig vid metoderna och fördelarna med PDM, kan man lätt och smidigt utöka systemet för att integrera andra användare, processer och tillämpningar i företaget.SmarTeam Design Express for Multi-CAD: Solid Edge™ är ett startpaket för produktlivscykelhantering som gör det möjligt för kunderna att ta ett första enkelt men säkert steg på den konstruktiva PLM-vägen och startar med att säkra dina relaterade produktdata i 2D och 3D och applicerar vår metodologi för att optimera era samverkande konstruktionsprocedurer.

Genom att använda den fördefinierade datastrukturen, kan Solid Edge™-användare använda sig av SmarTeam Design Express för samverkande konstruktion på ett konstruktivt sätt, för att optimera hanteringen av projekt och dokument, bl a:

  • Monteringar, komponenter, ritningar, lösa ritningar
  • MS Word-, MS Excel-, MS PowerPoint-filer, filmbilder i diverse format, som t ex JPG, TIFF, BMP, AVI
  • Alla andra typer av dokument i digitalt format
  • Sömlös integrering med konfigurationer för Solid Edge
  • Samordnad hantering av 2D-ritningar med Solid Edge Drawings och AutoCAD 2D
  • Automatiserad hantering av tekniska materiallistor (i MS Excel)

SmarTeam Design Express for Multi-CAD: skärmbilder av SolidEdge

Vi ökade vår lönsamhet avsevärt genom att låta ENOVIA SmarTeam hantera vår SolidEdge och andra produtkdata och samordna procedurerna med ändringar och utsläpp. Resultatet adderades upp till tusentals timmar per år i produktivitetsökning.

Mike Kuntz Direktör för informationssystemen, R.A. Jones, USA