ENOVIA SmarTeam Design Express for Multi-CAD


EN SOLID GRUND FÖR SAMVERKAN

ENOVIA SmarTeam erbjuder mellanmarknaden en ny produkt för optimerad samverkande multi-CAD-konstruktion, skräddarsydd för dina behov, och som omfattar: en out-of-the-box-lösning för samverkande konstruktion, en inbyggd uppgraderingsväg till komplett PLM-funktionalitet, ett snabbstartsprogram för implementering inom tio dagar.

STARTA I LITEN SKALA OCH SIKTA HÖGT!

SmarTeam Design Express for Multi-CAD(SDE) erbjuder en uppsättning av stabila, förpaketerade samverkande 3D-CAD-lösningar för produktdatahantering för användare av SolidWorks™, Inventor™, Solid Edge och Pro/ENGINEER™. Ta ett snabbt, lätt och säkert första steg på vägen som leder till PLM genom att använda vår erkända metodologi för att optimera samverkande konstruktionsprocedurer.

Snabbstartspaketet omfattar all programvara med alla nyckelimplementeringstjänster (förkonfigurerad databas, installationsdokument, utbildningsmaterial och metodologiguide) så att du får allt du behöver i ett paket.

Med hjälp av SDE kan dina konstruktörer snabbt börja använda och upptäcka fördelarna med basal samverkande CAD-datahantering utan att behöva lämna den konstruktionsmiljö de är vana vid. De kan på så sätt lättare förstå det potentiella värdet av en mer komplett PLM-utrustning.

Den förkonfigurerade lösningen möjliggör snabb och lätt produktionsökning och snabbare lönsamhet. Den innehåller också alla funktioner som möjliggör utökning av PLM-systemet för att svara på alla PLM-behov. 

NYHET! SmarTeam Express, inklusive SmarTeam Design Express for CATIA, Multi-CAD och Engineering Express, gör det möjligt för dig att hantera alla produktdata inom konstruktionen i en enda databas, på en plattform – lätt, snabbt och effektivt!

SmarTeam Design Express for Multi-CADs nyckeldifferentiatorer


  • Out-of-the-box startpaket för datahantering  
  • Industriledande djupgående CAD-integreringar för SolidWorks™, Inventor™, Solid Edge™ och Pro/ENGINEER™
  • Stabila datamodeller skräddarsydda för konstruktionssamverkan med vart och ett av 3D CAD-paketen
  • Väldefinierad marknad för en lyckad implementering 


  • Erkänd utbildning och användarmetodologi för lättare förståelse
  • Förpaketerad programvara och snabbstart för komplett och tillförlitlig implementering inom 10 dagar 
  • Inbyggd uppgraderingsväg för skalbar utökning för att kunna växa med företagets PLM-behov

Vi har valt ENOVIA SmarTeam som PLM-system för att det effektivt skall kunna integreras med SolidWorks. Konstruktörerna på Sub-Zero har direkt åtkomst till SmarTeam från CAD-systemet. Alla anställda i företaget har åtkomst till all den information de behöver. Dessutom är den lätt att lära sig och lätt att använda.

Paul Sikir Direktör för teknisk konstruktion Sub-Zero Freezer CO., USA