l10n_parent = '136' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '17' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '250' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '254' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '268' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '278' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '274' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '282' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '284' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '172' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '174' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '208' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '218' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '280' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '226' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '230' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '5702' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '292' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '288' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '306' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '298' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' ENOVIA för High Tech – affärslösningar för produktlivscykelhantering (PLM)

High Tech

Med Dassault Systèmes lösningar för produktlivscykelhantering (PLM) inom High Tech får vi ett nytt sätt att uppmuntra kunder, anställda och partner till att uppfinna, utforma, konstruera, tillverka, sälja och underhålla produkter.

ENOVIA:s högteknologiska lösningar tillhandahåller funktioner för kunder som behöver lösningar för konstruktionshantering för halvledare, mekatronik, produkt- och portföljhantering, kravhantering, materialförteckningar, leverantörssamarbete och materialef

Produktplanering och programhantering i ENOVIA ger dig en ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

Effektiva metoder för kvalitetskontroll har utvecklats till formella processer vars syfte är att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas förväntningar, regleringar och bestämmelser. Dessa olika discipliner har genom åren utvecklats till en mekanism för förebyggande av problem och allmänna förbättringar.

Utnyttjandet och skyddandet av de globala immateriella rättigheter som skapas dagligen på företagets olika kontor är avgörande för företagets framgång på kort och lång sikt.

I dagens upplevelseekonomi är kundernas aktiva deltagande en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. Det kravdrivna ENOVIA-systemet gör att alla berörda parter får insyn.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.