l10n_parent = '136' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '17' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '156' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '146' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '250' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '254' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '172' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '200' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '188' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '174' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '208' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '218' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '230' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '5702' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '5708' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '5726' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '288' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '306' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' ENOVIA för energi- och processindustri och allmännyttiga företag – affärslösningar för produktlivscykelhantering (PLM)

Energiindustri, omvandlingsindustri och allmännyttiga företag

Med utgångspunkt i den avancerade teknik som har revolutionerat företag inom flyg- och fordonsindustrin levererar Dassault Systèmes produktlivscykelhantering (PLM) den bästa digitala tekniken för de tuffaste utmaningarna inom energi- och processindustrin.

Produktplanering och programhantering i ENOVIA ger dig en ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

Effektiva metoder för kvalitetskontroll har utvecklats till formella processer vars syfte är att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas förväntningar, regleringar och bestämmelser. Dessa olika discipliner har genom åren utvecklats till en mekanism för förebyggande av problem och allmänna förbättringar.

Utnyttjandet och skyddandet av de globala immateriella rättigheter som skapas dagligen på företagets olika kontor är avgörande för företagets framgång på kort och lång sikt.

I dagens upplevelseekonomi är kundernas aktiva deltagande en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. Det kravdrivna ENOVIA-systemet gör att alla berörda parter får insyn.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.