l10n_parent = '136' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '17' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '250' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '254' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '208' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' ENOVIA för byggbranschen – affärslösningar för produktlivscykelhantering (PLM)

Arkitektur, konstruktion och byggnation

Tack vare sin långa erfarenhet av att skapa förbättringar inom tillverkningsindustrin kan Dassault Systèmes erbjuda lösningar för produktlivscykelhantering (PLM) inom byggbranschen och därmed bidra till att förverkliga ”byggandets industrialisering”.

Produktplanering och programhantering i ENOVIA ger dig en ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

Utnyttjandet och skyddandet av de globala immateriella rättigheter som skapas dagligen på företagets olika kontor är avgörande för företagets framgång på kort och lång sikt.