ENOVIA | Innovation genom samarbete


Förlorar ni produktivitet på grund av integreringar för olika CAD-format?

Upplev ENOVIA Multi-CAD

Se ENOVIA-webbkonferensen om olika CAD-miljöer

Hitta din produkt

ENOVIA körs på 3DEXPERIENCE®-plattformen och är den plats där du tar fram ditt framgångsrecept.

Innovation innebär alltmer att globala team samarbetar med global information i ett socialt sammanhang och att de göra det med tydlighet, förtroende och konsekvens.

Med ENOVIA som körs på 3DEXPERIENCE®-plattformen kan du ta fram ditt framgångsrecept. Med ENOVIA:s breda sortiment av teknik- och affärsprogram kan medarbetare inom hela företaget bidra till hållbar innovation.

Kontakta en försäljare
ENOVIA

Områden

 • Hantera materialspecifikationer
 • Konfiguration- och ändringshantering
 • Konstruktionsledning
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter
 • Produktplanering och programhantering
 • Kvalitet och efterlevnad
 • Strategiska kundrelationer
 • Relationer med strategiska leverantörer

Lösningar per bransch

 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Arkitektur, konstruktion och byggnation
 • Konsumtionsvaror och detaljhandel
 • Consumer Packaged Goods och detaljhandel
 • Energiindustri, omvandlingsindustri och allmännyttiga företag
 • Finans- och företagstjänster
 • High Tech
 • Industriell utrustning
 • Biovetenskap
 • Sjöfart och offshore
 • Transport- och fordonsindustrin

Se alla ENOVIA-lösningar efter bransch