DraftSights funktioner

DraftSight™ har utformats för CAD-användare och omfattar:

Användarmiljö och funktioner

 • Kartesianskt koordinatsystem
 • Inmatning av kommandolinjer
 • Traditionella verktygsfält och menyer
 • Rullhjul för panorering & zoom
 • Block & referensfiler
 • Skikt & skikthanterare
 • Polygonala rutor
 • Låsning av rutor
 • Frysning, låsning eller avaktivering av olika skikt i en ruta
 • Bakgrundsmasker för anteckningar
 • Egenskapshanterare
 • Visualisering av proxy-objekt
 • Dynamisk panorering & zoom
 • Kommandogenvägar
 • Menyfiler
 • CTB- och STB-tabeller för utskriftstil
 • SHX- och TTF-typsnitt
 • LineStyle-filer
 • Filer med skuggningsmönster
 • Mallar

Interoperabilitet

 • Läs- och skrivstöd för DWG/DXF-filer*
 • Spara DWG/DXF-filer i tidigare versioner*
 • Skapa binära filer eller ASCII DXF-filer*
 • Bifoga bildfiler (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, & .tiff)
 • Bifoga externa referensritningar
 • Exportera till fil (.jpg, .pdf, .png, & .svg)
 • Spara som filformat .jpeg, .pdf, .png, .sld, .svg, .tif, & .stl
 • Skapa flersidiga PDF-filer
 • Publicera i eDrawings eller Drawings Now

Produktivitetsförbättring

 • Dialogruta med konsoliderade alternativ
 • Förbättrade och lättläsliga kommandomärken
 • Länkar till resurser
 • Intelligent kalkylator
 • Snabbskrivare
 • Kontexthjälp

Installation och administration

 • Stöd för Windows®, Mac & Linux operativsystem
 • Stöd för flerspråkig teckenuppsättning inklusive Unicode typsnitt
 • Anpassbara gränssnitt:  kommandogenvägar, dubbelklickfunktioner, menyer, högerklickmenyer, genvägstangenter, verktygsfält osv.
 • Snabb och gratis nedladdning
 • Snabb enkelklicksinstallation

Enheter

 • Bågar, cirklar & linjer
 • Anteckningar & SimpleNotes
 • Tabeller
 • Block och blockattribut
 • Ellipser & elliptiska bågar
 • RichLines, PolyLines, 3D PolyLines, & Splines
 • Punkter & ringar
 • Hyperlänkar
 • Rutor
 • Masker & zoner
 • ISO, ANSI & traditionella skuggningsmönster
 • Ifyllning med full täckning eller skuggningar
 • Dimensioner: båglängd, radie, diameter, baslinje, linjär, ordinata, osv.
 • Toleranser, direktriser & centrummarkeringar

Ritningsverktyg

 • Fasthakning & galler
 • Avfasning & avrundning
 • Riktmärken för spårning och polärriktmärken
 • Få information om område, avstånd och koordinater
 • Redigering med dubbelklick
 • Ångra/återställ
 • EntityGrips, EntitySnaps, Entity
 • Infinita linjer, strålar & referenspunkter
 • Välj enhet med hjälp av filter, SmartSelect, eller genom fönster, korsningsfönster, sekant, polygonalt fönster osv.

Verktyg för parametrering av ritningar

 • Anpassbara koordinatsystem
 • RichLine-stilar
 • Skikthanterare
 • Tabellstilar
 • Punktformat
 • Textstilar
 • Enhetssystem
 • Multipel layout
 • Dimensionsstilar
 • Namngivna sidoutformningar

Redigeringsverktyg

 • Flytta, rita skalenligt & rotera
 • Sträck & ändra längd
 • Spegla, kopiera, förskjuta och kopiera mönster
 • Justera & förläng
 • Klyva & svetsa
 • Redigera block på plats eller isolera för redigering
 • Öppna referensritningar från basritningen
 • Bifoga referenser och bilder
 • Ändra skuggning och fyll i mönster, ursprung osv.
 • Ändra anteckningarnas funktioner: riktning, radlängd, radavstånd, texthöjd, textstil osv.

1Använder specifikationerna Teigha™ Classic för .dwg-filer och Teigha för .dwg-filer från Open Design Alliance.

*Individuell licens. Aktivering krävs.