DraftSight® CAD-programvara

Öppna befintliga DWG-filer och skapa nya till en bråkdel av kostnaden för andra CAD-produkter. DraftSight har ett bekant användargränssnitt och en minimal inlärningskurva för en enkel övergång från ditt befintliga CAD-program.

FÖR STUDENTER, HOBBYISTER OCH ANDRA PERSONER

FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

FÖR STORA ORGANISATIONER

Logiciel de CAO 2D très simple, idéal pour les étudiants, les passionnés et tout autre particulier.

För små och mellanstora företag som behöver en CAD-produkt för professionellt bruk med kraftfulla och tidsbesparande funktioner.


Inbegriper industristandardinnehåll som enkelt kan läggas till i ett dokument.


Möjliggör batchutskrift så att du kan skriva ut flera filer utan att öppna dem.


Ger utmärkt värde för företag som behöver anpassa sina CAD-system med hjälp av LISP.

För stora organisationer med många användare eller flera kontor som behöver en CAD-produkt för professionellt bruk samt teknisk support.


Inbegriper en nätverkslicens för att möjliggöra samtidig användning och hjälpa dig att hantera verksamhetskritiska CAD-krav och efterlevnad i hela organisationen.


Löser kompatibilitetsproblem för DWG-filer till en bråkdel av kostnaden


Med API:erna kan organisationer snabbt skapa applikationer för att anpassa sin upplevelse.

Se videoklippet: Grunderna i DraftSight

*Fristående licens. Aktivering krävs.

Internetuppkoppling och aktivering av den kostnadsfria versionen av DraftSight för Windows krävs för användning av DraftSight Professional. Det finns inget minsta antal vid köp av DraftSight Professional.

Minst fem licenser krävs vid köp av DraftSight Enterprise.