DraftSight Professional and Enterprise Pack Features

Learn more about the powerful, time-saving functionalities available in the DraftSight Professional Pack for small and medium size companies, and in the DraftSight Enterprise Pack for large organizations.

DraftSight Professional and DraftSight Enterprise include all of the features in the free* version of DraftSight for Windows plus...

 • I det här erbjduandet ingår alla funktioner i DraftSights gratisversion för Windows, plus:
 • Toolbox for DraftSight: Ett standardbaserat bibliotek för mekaniska symboler och möjlighet till mekanikanteckningar för att låta användare införa standardmaterial, generera hål, skapa materiallistor och platser för hål, lägga till bubblor, svetssymboler och symboler för ytfinish.
 • Sökalternativ: med den här nya funktionen behöver man bara skriva in vad man söker i sökrutan (menyn Options), så får man sökvägen till det man söker i dialogrutan.
 • Snabbgruppering: Använd kommandot QuickGroup för att snabbt skapa EntityGroups med ett högerklick.
 • Batchutskrifter: Använd kommandot BatchPrint för att skicka en uppsättning ritningar och ark till skrivarna. Användarna kan spara sådana batchutskrifter i listfiler - Batch Print List (*.bpl) för användning vid ett senare tillfälle.
  o    OBS! Man kan endast göra batchutskrifter som har associerade PageLayouts och utskriftskonfigurationer, antingen direkt för särskilda ark eller genom PageLayouts som lagrats i andra ritningar/utskriftskonfigurationer som lagrats i utskriftskonfigurationsfiler. Dessutom måste användaren ange en skrivare i varje PageLayout och utskriftskonfiguration som används i batchutskrifterna.
 • Förhandsvisning av lager: Snabb förhandsvisning av innehållet av lager, antingen en efter en eller i uppsättningar av specifika lager. Kommandot låter användarna undersöka vilka enheter som finns på vilka lager och gör det möjligt att tillfälligt stänga dialogrutan för att se förhandsvisningen av lager utan överliggande dialogruta.
 • PDF-underlag: Använd kommandot AttachPDF för att länka sidor av ett PDF-dokument till en ritning. Kommandot länkar den angivna filen som en referens till den aktuella ritningen.
 • Normöverensstämmande ritningar: Använd kommandot VerifyStandards för att kontrollera att aktuella ritningar överensstämmer med normer inom branschen, företaget och hos kunderna. Kommandot kontrollerar om namn och egenskaper i Layers, LineStyles, DimensionStyles, och TextStyles i den aktuella ritningen överensstämmer med dem som finns i associerade standardfiler. Användare kan ersätta ej normöverensstämmande element så att de överensstämmer med normerna, markera dem för att ignoreras eller låta dem vara som de är.
 • Beräkning av massaegenskaper: Använd kommandot GetMassProperties för att beräkna och visa regionernas massaegenskaper. Kommandot avger en rapport om inkluderad area, perimeter och centroid (mittpunkt) av angiven region. Dessutom visas information om det personanpassade koordinatsystemet (custom coordinate system (CSS)) för regionen (namn och ursprung av CCS samt definition av X-, Y-, och Z-axlarna).
 • Makroregistrering: det snabbaste och lättaste sättet att starta programmering med DraftSight API är att registrera en makro som innehåller DraftSight API-signaler som motsvarar de åtgärder som utförs interaktivt i DraftSight.
 • Integrering i iQuestions: Med hjälp av fliken Community, logga in på DraftSight SwYm community för att söka och ställa frågor i iQuestions.
 • Konstruktionsbibliotek: Fliken för Design Library i DraftSights uppgiftsfönster centraliserar  användardefinierade och återanvändbara element som block. Dessa element läggs till ritningsfilen och innehåller de egenskaper som associeras till innehållsfilen, som t. ex linjestil och lager. Bara dra och släpp innehållet från paletten till uppgiftsrutan.
 • Drawing Compare: DrawCompare används för att grafiskt jämföra enheter mellan olika ritdokument. Skillnaderna mellan ritningarna visas med färgkoder.
  • Obs! DrawCompare jämför bitmappar av två ritningar på bitnivå. Endast visuella ändringar samlas in när ritningarna jämförs. Till exempel, om man flyttar en anteckning 2mm till vänster, reflekteras den ändringen i jämförelsen. Däremot om man ändrar en egenskap som t.ex. beskrivningen reflekteras inte denna i jämförelsen.
 • DraftSight APIs (application programming interface) och API-uppdateringar. API gör det möjligt för slutanvändare att anpassa och automatisera DraftSight. Företag som har automatiserat, anpassat eller integrerat sina aktuella DWG-baserade CAD-system genom LISP eller andra makro kommer att hitta signifikativt värde i dessa APIs.
 • En årlig produktuppgradering, nya versioner och uppdateringar av servicepaket som blir tillgängliga under licensperioden.

ADDITIONAL FEATURES INCLUDED IN DRAFTSIGHT ENTERPRISE:

 • Telephone and email support
 • A network license to help deploy 2D CAD across the entire organization, eliminating headaches related to license management and versioning data incompatibility.
 • Deployment Wizard: Enables groups of users to install or upgrade DraftSight

Internet and activation of the free version of DraftSight for Windows is required to use DraftSight Professional and Enterprise. Download DraftSight now.

For DraftSight Enterprise, a minimum of five licenses is required for purchase. There is no minimum purchase required for DraftSight Professional.

*Fristående licens. Aktivering krävs.