DELMIA:s digitala tillverkning främjar innovation från produkt till marknadsföring

<h2/>

DELMIA V5-6R2017

DELMIA V5-6R2017 ger ökad flexibilitet och produktivitet för användare inom robotteknik, ergonomi och processplanering. Den nya versionen kommer med viktiga förbättringar, till exempel i form av nya robotmodeller i DELMIA Robot Library för simulering och arbetscellsvalidering. Andra förbättringar har genomförts för att tillhandahålla arbetsinstruktioner genom att användaren får fler funktioner och utökad användarvänlighet. De här och många andra förbättringar har införts i syfte att ge användaren ökad produktivitet och förbättrad användning.