DELMIA-produkter

DELMIA:s produkter för digital tillverkning och produktion har tagits fram i samarbete med marknadsledande globala tillverkare för att driva på produktionsprestanda och innovation genom hela leveranskedjan.

3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE® är en plattform för företagsupplevelser. Den ger programvarulösningar för alla avdelningar i företaget – från marknadsföring till försäljning och teknik – som underlättar den värdeskapande processen och att skapa anpassade kundupplevelser.

DELMIA V6

DELMIA Version 6 levererar en ny upplevelse inom MLM (Manufacturing Lifecycle Management), som samlar alla immateriella rättigheter (IP) i företagets community i ett system. På så sätt kan samtliga aktörer – från tvärvetenskapliga teknikergrupper till företagsanvändare – fatta rätt beslut i rätt tid med stöd i aktuell livscykelinformation för tillverkning.

DELMIA V5

DELMIA V5-6R2017 ger ökad flexibilitet och produktivitet för användare inom robotteknik, ergonomi och processplanering. Den nya versionen kommer med viktiga förbättringar, till exempel i form av nya robotmodeller i DELMIA Robot Library för simulering och arbetscellsvalidering. Andra förbättringar har genomförts för att tillhandahålla arbetsinstruktioner genom att användaren får fler funktioner och utökad användarvänlighet. De här och många andra förbättringar har införts i syfte att ge användaren ökad produktivitet och förbättrad användning.


DELMIA Apriso

Med DELMIA Apriso-produkterna kan de som använder våra lösningar för driftshantering inom tillverkning omvandla den globala produktionen för att uppnå och upprätthålla en effektiv verksamhet. Det uppnås genom förbättrad insyn, kontroll och synkronisering i tillverknings- och leveranskedjeprocesser i global skala.

DELMIA Ortems

Med DELMIA Ortems-programvaran för avancerad planering utvidgas traditionell ERP och kompletterar DELMIA-lösningarna för digital tillverkning, DELMIA Apriso och Quintiq. DELMIA Ortems ger dig en restriktionsbaserad resursoptimering med kapacitet för finita element och synkronisering av produktionsflöden, hela vägen från råmaterial till färdig produkt.