Kontakta en försäljare

Digital tillverkning

Områden

DELMIA® digital tillverkning främjar innovation och effektivitet inom tillverkning genom planering, simulering och modellering av globala produktionsprocesser. Med DELMIA kan tillverkare virtuellt gå igenom hela fabriksproduktionen från konstruktion till att fastställa hur den globala efterfrågan ska mötas. Dessa simuleringsaktiviteter gör att tillverkare bättre kan ta itu med och förändra processer så att de snabbt kan bemöta konkurrensen eller dra nytta av nya marknadsmöjligheter. DELMIA:s digitala tillverkningsfunktioner utvidgar visualiseringen från produkt till tillverkning och ger möjlighet att simulera tillverkningsprocesserna innan den fysiska anläggningen eller produktionslinjen ens existerar. Genom att på anläggningsnivå ta hänsyn till exempelvis tillverkningsmetoder och materialflöde i ett tidigt skede av produktutvecklingen kan produktkonceptet analyseras för att fastställa bästa sätt att tillverka produkten på.

Viktiga fördelar

Användare av DELMIA:s digitala tillverkning kan:

 • Planera med hjälp av omfattande verktyg för process- och resursplanering i 3D för att skapa och optimera en ”bygg på beställning”-metod samt resurssnåla produktionssystem.
 • Simulera med verktyg för att virtuellt definiera och optimera tillverkningstillgångar samtidigt med produktionsplanering.
 • Köra ett exakt virtuellt produktionssystem för att spåra produktion i realtid, utföra schemaändringar, köra nya program, införa modelländringar och schemalägga underhållsverksamhet.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Ergonomi
 • Processplanering
 • Robotik
 • Tillverkning
 • Tillverkningssamarbete
Med ergonomilösningarna kan användare utvärdera utrustningskonstruktionen. Genom att minska operatörens trötthet och förbättra bekvämligheten kan produktiviteten maximeras, samtidigt som man säkerställer överensstämmelse och kontrollerar sammanställningarna på flera plattformar. Med hjälp av verklighetstrogna dockor kan ergonomispecialister utvärdera ergonomi och mänskliga faktorer på alla nivåer av virtuell konstruktion, tillverkning och underhåll. Ergonomispecialisterna hjälper till att samla in kollektiv kunskap från olika intressenter inom produktutvecklingen för att kontrollera och utvärdera hur personalen verkligen använder arbetsplatsens utformning och produkter. 3DEXPERIENCE-plattformen ger ergonomispecialister en banbrytande användarupplevelse inom ergonomi.
Med processplanering underlättas arbetet när du ska skapa och optimera ”bygg på beställning”-system och resurssnåla produktionssystem. Tillverkningsingenjörer och projektledare kan snabbare planera nya produkter och variantintroduktioner, minska antalet fysiska prototyper för produkter och resurser med 4D-simulering samt maximera användningsgraden för utrymmen och resurser så att anläggningens produktionsresultat och säkerhet kan höjas. 3DEXPERIENCE-plattformen ger en banbrytande användarupplevelse inom processplanering. Med processplanering kan användarna simulera, validera och effektivt planera viktiga tillverkningsfunktioner för alla branscher och resurser.
Med robotteknik kan robotprogrammerare simulera och validera robotarbete. Programmerare kan utföra nåbarhetsstudier, spärranalyser och robotinlärning i nedkopplat läge för att leverera optimerade robotprogram till verkstadsgolvet. Robotprogrammerare kan också skapa, simulera och validera robotar inom ramen för alla tillverkningsmiljöer. Med robottekniken kan arbetsceller planeras noggrant och konstrueras och optimeras med större effektivitet. 3DEXPERIENCE-plattformen ger robotprogrammerare en banbrytande användarupplevelse inom robotteknik.
Med modulen Tillverkning kan NC-programmerare planera, detaljutforma, simulera och optimera maskinbearbetningsaktiviteter. Genom noggrann integrering av maskinsimulering med verktygsbanans definition kan NC-programmerare identifiera och lösa problem på ett tidigare stadium i NC-programmeringsnivån. Spara tid och optimera processerna genom att koppla teknik- och tillverkningskunskaper till maskinsimuleringen och därmed öka maskinbearbetningens kvalitet och prestanda, minska antalet skrotningar och omarbetningar samt förkorta hela tillverkningsprocessen. 3DEXPERIENCE-plattformen ger NC-programmerare en banbrytande användarupplevelse inom maskinbearbetning.
Användarna får en förbättrad, förenklad och effektivare användarupplevelse för alla roller inom tillverkning och produktion. Med Tillverkningssamarbete kan användarna skapa och kommentera 3D-simuleringar av produktionsproblem och dela dem med andra medarbetare. Genom det här optimerade samarbetet går granskningsprocessen fortare och produktcykeln förkortas.
 • Tillverkning

  3D Design for Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Tillverkningssamarbete

  3DEXPERIENCE Apriso

  Lokalt på företaget
  En djupgående portal till Apriso Execution från 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  Additive Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered och validera friformsframställningsprocessen
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  Additive Manufacturing Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered, programmera och validera friformsframställningsprocessen för pulverbaserade 3D-skrivare
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Assembly Simulation Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera optimerade monteringsbanor automatiskt
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Car Design Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Passagerarfokuserad konstruktion av bilinteriörer
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  Cutting Tool Technologist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa kataloger över sammanställning av skärverktyg för NC-programmerare
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  Drill & Fill Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa, simulera och validera komplexa NC-program för borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomics Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Människocentrerad produktkonstruktion och arbetsplatsutformning
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa mycket specifika och verklighetstrogna testdockor
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Fastener Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och jämka ritningar för monteringsfästdon
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Heavy Industry Assembly Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera tillverkningssammanställningsplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Heavy Industry Fluidic Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsplaner för tung industri, för rörsystem, ventilations- och klimatanläggningar och kabelbanor
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Heavy Industry Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa balanserade processplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Heavy Industry Structure Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsstrukturritningar för tung industri
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Industrial Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera och simulera resurser och materialflöden
  Upptäck rollen
 • Tillverkningssamarbete

  Manufacturability Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Studier av monteringens genomförbarhet i 3D för produktkonstruktörer
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Global definition av processplaneringen i ett enda program
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  NC Machine Code Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Utför virtuell validering av NC-programkod
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  NC Milling Machining Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5- och 3-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  NC Multi-Axis Milling Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  NC Prismatic & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelsfräsmaskiner och avancerade kombimaskiner
  Upptäck rollen
 • Tillverkning

  NC Prismatic Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Plant Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera anläggningslayouter i 3D
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera, optimera och validera processplaner
  Upptäck rollen
 • Tillverkningssamarbete

  Process Plans Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt dina tillverkningsdata närsomhelst, varsomhelst och på ett säkert sätt
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Process Simulation Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Monteringsprocessimulering för produktionsanalys
  Upptäck rollen
 • Tillverkningssamarbete

  Process Simulation Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simuleringsbaserade markerings- och samarbetsfunktioner
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Robotics Arc Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera bågsvetsrobotar
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Robotics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera industrirobotars beteende
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Robotics Native Program Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera robotbeteenden med tillverkarens programvara för robotstyrenheter
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Robotics Offline Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Importera och exportera robotprogram
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Robotics Spot Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och simulera robotarbetsceller med funktioner för punktsvetsning och borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Robotics Surface Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera, programmera, validera och optimera ytprocesser för robotar
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Shop Floor Equipment Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Robotik

  Shop Floor Equipment Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera mekaniska enheters beteenden
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Time Study Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Beräkna uppgiftstider med företags- eller branschstandarder
  Upptäck rollen
 • Processplanering

  Work Instructions Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa konfigurerade 3D-arbetsinstruktioner
  Upptäck rollen
 • Tillverkningssamarbete

  Work Plan Release Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Dela DELMIA-planeringsdata med DELMIA Apriso Execution
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Work Safety Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Tidig validering med virtuella arbetare för en säkrare arbetsplats
  Upptäck rollen