Område

Digital tillverkning

Områden

DELMIA® digital tillverkning främjar innovation och effektivitet inom tillverkning genom planering, simulering och modellering av globala produktionsprocesser. Med DELMIA kan tillverkare virtuellt gå igenom hela fabriksproduktionen från konstruktion till att fastställa hur den globala efterfrågan ska mötas. Dessa simuleringsaktiviteter gör att tillverkare bättre kan ta itu med och förändra processer så att de snabbt kan bemöta konkurrensen eller dra nytta av nya marknadsmöjligheter. DELMIA:s digitala tillverkningsfunktioner utvidgar visualiseringen från produkt till tillverkning och ger möjlighet att simulera tillverkningsprocesserna innan den fysiska anläggningen eller produktionslinjen ens existerar. Genom att på anläggningsnivå ta hänsyn till exempelvis tillverkningsmetoder och materialflöde i ett tidigt skede av produktutvecklingen kan produktkonceptet analyseras för att fastställa bästa sätt att tillverka produkten på.

Digital tillverkning
Område området
Driftshantering inom tillverkning

Driftshantering inom tillverkning

Områden

DELMIA®-lösningarna för driftshantering inom tillverkning hjälper tillverkare att förändra den globala produktionen för att uppnå och bibehålla en effektiv verksamhet. Det uppnås genom förbättrad insyn, kontroll och synkronisering i tillverknings- och leveranskedjeprocesser i global skala. Resultatet är ökad rörlighet och utökad kontinuerlig förbättring i företaget och utökad global leveranskedja. Tillverkare kan etablera en gemensam uppsättning processer som kan skapas, hanteras och styras enhetligt i global skala. Lär dig mer.

Område området

Planering och drift av leveranskedjan

Områden

DELMIA:s planering och drift av leveranskedjan möjliggör verklighetsbaserad planering, schemaläggning och optimering för komplexa affärsprocesser på alla planeringsnivåer. Det gör att kunderna kan bygga vidare på sina konkurrensfördelar och planera för vinst genom att dokumentera hur verksamheten ser ut i verkligheten – ned till varenda liten viktig detalj. DELMIA:s kunder använder samma integrerade plattform för leveranskedja, planering och optimering för att planera sin arbetsstyrka, tillverkningsmiljö och logistik.

Quintiq-programvaran planerar leveranser i realtid för DHL, schemalägger tåg i hela Europa, planerar produktionen av 25 % av allt aluminium som produceras i världen och schemalägger flygledare på tre kontinenter. Vi har över tusen installationer på platser som omfattar Federal Aviation Administration, Danone, WWL, DB Schenker Rail, TNT, ArcelorMittal, ThyssenKrupp Steel, Novelis AkzoNobel, Vlisco och SIG Combibloc. Quintiq-lösningarna kopplar...

Planering och drift av leveranskedjan
Område området