Slutlig produktmontering

Är ni pressade att snabbt utveckla ny produktionsteknologi?

DELMIAs lösning High Tech Final Product Assembly bygger på existerande produktionssystem för att tillverka nya produkter istället för att investera i ny utrustning.

Minska kostnaderna för produktutveckling

DELMIAs lösning Final Product Assembly har en samverkande funktion för att möjliggöra validering av produktkonstruktionsdefinitionen inom ramen av tillverkningsprocesser och resursplaner. Monterings- och tillverkningsplanering möjliggör validering av produktkonstruktionen i ett monterings- och tillverkningssammanhang och ger tidig feedback till konstruktionen. Lösningen möjliggör planering av tillverkningen i produktionsanläggningen vilket minskar kostnader och tiden för marknadslansering.

Valideringen berör monteringsordningen, den tid som krävs för tillverkningen, och optimerar tilldelningen av tillverkningsprocesserna på de olika resurserna. Dessa omfattar arbetskraft och problem relaterade till mänskliga faktorer. Arbetsinstruktionerna för montering underlättar kommunikationen med verkstadsgolvet på ett adekvat och otvetydigt sätt.

Användare av lösningen DELMIA High Tech Final Product Assembly:

  • Projektgranskare
  • Tillverkningsplanerare
  • Ingenjörer för tillverkningssimulering

Titta igenom vårt bildgalleri