Optimerad planering

Innovativa byggmetoder

Behöver du optimera byggaktiviteterna och förbättra tiden för slutförande? Med DELMIA:s modul Optimerad planering kan du skapa innovationer inom byggbranschen till ett rimligt pris genom en samarbetsinriktad projektmiljö som optimerar resursanvändningen och tidsplanerna.

Med innovativa byggrutiner kan du sänka kostnaderna och öka chanserna att bli klar på utsatt tid

Med DELMIA:s energi- och processlösning Optimerad planering kan du planera virtuella byggaktiviteter baserat på en 3D-anläggningsmodell och använda bästa arbetsmetoder för att minska kostnader, fullfölja tidsplaner och maximera värdefulla resursers effektivitet. Byggprojektledare får stöd av en effektivare projektmiljö och kan dra nytta av bästa arbetsmetoder och förbättra användningen av värdefulla resurser. Det innefattar att definiera metoder för offentliga utfrågningar och accepterande och parallell utveckling av aspekter inom projekthälsa, säkerhet och miljö.

DELMIA-användare som använder Optimerad planering för energi- och processindustri och allmännyttiga företag:

  • Projektledare inom byggbranschen
  • Byggplanerare
  • Säkerhetsingenjörer

Bläddra i bildgalleriet nedan