Effektiv översyn

Validera och optimera driftstoppsscheman i 3D

Vill du förbättra underhållets kvalitet, säkerhet och effektivitet? Med DELMIA:s lösning Effektiv översyn minimerar du osäkerheten och minskar riskerna för dina kapitalkrävande projekt.

Validera och optimera driftstoppsscheman i 3D

Med DELMIA:s lösning Effektiv översyn kan du planera virtuellt underhåll baserat på en 3D-anläggningsmodell för att planera, validera och dra nytta av komplexa underhållsscenarion. Det innefattar att utföra effektiva studier om personsäkerhet, tillgänglighet och verksamhet. Du kan även identifiera utrustningens installations- och borttagningsvägar utan konflikter och säkerställa korrekt avstånd, samt utföra planering och simulering av mekanisk kinematik och utrustningskinematik.
DELMIA:s simuleringar inom Effektiv översyn kan hjälpa till att minimera osäkerhet i tidsplanen och hjälpa dig att förstå exakt påverkan av verksamhetskraven innan arbetet påbörjas i fält. Det gör att du kan underlätta utbildningen av kranförare och planera fjärrstyrning av robotar utan kostsamma avbrott i arbetet. Alla dessa simuleringar är inriktade på att minska risken för kostsamma projektförseningar.

DELMIA-användare som använder Effektiv översyn inom energi- och processindustri och allmännyttiga företag:

  • Säkerhetsingenjörer på anläggning
  • Underhållstekniker

Effektiv översyn

Säkerhetsingenjör på anläggning