Tillverkning

Har ert företag problem med att upprätthålla tillverkningskvaliteten av alltmer komplexa delar för flygindustrin?
DELMIAs lösning för tillverkningsplanering definierar upprepbara tillverkningsplaner vilket möjliggör tillverkning av varje del enligt specifikationerna och tidsplaneringen för varje målinriktad produktion.

Har ert företag problem med att upprätthålla tillverkningskvaliteten av alltmer komplexa delar för flygindustrin?
DELMIAs lösning för tillverkningsplanering definierar upprepbara tillverkningsplaner vilket möjliggör tillverkning av varje del enligt specifikationerna och tidsplaneringen för varje målinriktad produktion.

Upprepbara tillverkningsplaner för överensstämmelse med specifikationen

DELMIAs lösning Aerospace and Defense Fabrication är baserad på en beprövad metod som underlättar planeringen av konstruktion och tillverkning, inom en samverkande miljö över hela det förlängda företaget.

Tillverknings- och chefsingenjörer kan definiera upprepbara tillverkningsplaner för tillverkning av elementära delar. Delar som överensstämmer med specifikationerna kan tillverkas enligt produktionsschemat, med hänsyn tagen till beslut som rör tillverkning eller utkontraktering, leverantörsspecifikationer och kostnadsmålsättningar. Användarna kan slutligen använda och validera alla nyckelegenskaper och krav för varje del, verktyg och utrustning för tillverkningsresurser.

Process Planner

Tillverkningsingenjör

NC-programmerare