Kompositproduktion och kvalitetskontroll

Övervakar ni era kompositprocesser kontinuerligt för att identifiera områden som kan förbättras?
DELMIAs lösning för kompositproduktion och kvalitetskontroll har en infrastruktur för att underlätta korrektiva och förebyggande åtgärder gällande kvalitetsproblem inom kompositproduktionen.

Detektering och undvikande av kvalitetsrisker i realtid

DELMIA’s lösning Composite Production & Quality Control är en beprövad metod inom industrin som underlättar korrektiva och förebyggande åtgärder för kvalitetsproblem inom kompositproduktion, genom en unik detektering i realtid baserad på analyser av historiska verkstadsdata och regler validerade av experter.

  • Eliminera OFÖRUTSÄGBARHETEN - Analysera verkstadsdata för att upptäcka gömda orsaker för tidigare ouppklarade tomrums- och delamineringsfel
  • Formalisera din TILLVERKNINGSEXPERTIS - Samla in de bästa arbetsmetoderna i ett regelverk på ett lättförståeligt språk för tydliga rekommendationer för arbetarna på verkstadsgolvet under arbete i realtid
  • Öka PRODUKTIONSVOLYMEN - Övervaka data från verkstadsgolvet för att kvantifiera risken för defekter och proaktivt förebygga avfall och omarbete.

Användare av lösningen DELMIA Aerospace & Defense Composite and Quality Control:

  • QKvalitetsingenjörer

Titta igenom vårt bildgalleri!

Kvalitetsingenjörer