Electre

Kopplingsscheman och ledningsscheman

ELECTRE är en programserie som gör det möjligt att hantera och integrera kopplingsscheman med konstruktion och tillverkning av elektromekaniska produkter och system. I ELECTRE-programserien integreras teknik för kopplingsscheman med konstruktion, tillverkning och livscykelhantering av elektromekaniska system i fordon (bilar, flyg osv.) och andra sektorer (till exempel maskiner och utrustning).

Lösningarna ger ett högt mervärde i alla stadier av det elektriska konstruktionsarbetet tack vare gedigen förståelse för vad som krävs för elektrotekniska system för fordon och fullständiga lösningar för problemen med ledningsdragning i 3D inom både konstruktion och tillverkning. ELECTRE-lösningarna är ett innovativt, produktivt och kontrollerat svar på de industriella problemen med elsystem i fordon. Nyckeln till att lösa dessa problem är att använda en lösning för kopplingsscheman som helt sköter alla aspekter av variationer och komplexitet i systemen. Det omfattar allt från elektrotekniska system i fordonet (funktioner, standarder, osv) och elektromekanisk konstruktion (ledningsdragning i 3D, segregering osv) till projektutveckling (tillverkningsdokument osv). Därigenom täcker ELECTRE-lösningarna effektivt branschens behov, underlättar samarbete mellan elektro- och mekanikingenjörer och uppfyller de olika branschgrenarnas behov.

Electrical schematic

ELECTRE-programmet är kärnan i ELECTRE-seriens Electrical Schematic-lösningar. Den har utvecklats av verksamma i branschen för yrkespersoner i branscher som konstruerar produkter med en kombination av mekanisk och elektrisk teknik och som behöver speciella program för kopplingsscheman, kablagekonstruktion och ledningsdragning. ELECTRE innehåller ett brett utbud av program som täcker hela elkonstruktionsarbetet från kopplingsschema till fullständig produktionsfil för kablage i mekanikmiljö, och automatiskt genererar dokumentation för tillverkning och ledningar.