Branschlösningar – Modelica-bibliotek

De här biblioteken har utvecklats av områdesspecialister och används tillsammans med Dymola eller 3DEXPERIENCE Dymola Behavior Modeling för snabb och enkel modellering och simulering av beteendet i komplexa system som omfattar flera olika teknikområden.

Integrera flera teknikområden

Modelica-verktyg är områdesoberoende, vilket innebär att de bearbetar ekvationer för att generera effektiv simuleringskod. Områdeskunskaper finns i Modelica-bibliotek och är avsedda att hantera en rad olika tillämpningar inom områdena mekanik, el och värmeflöde.

Biblioteken kan användas med både Dymola och 3DEXPERIENCE Dymola Behavior Modeling, antingen fristående eller med andra Modelica-bibliotek, när du ska modellera och simulera komplexa system som kan omfatta flera teknikområden.

Fordonsindustri

Fordonsindustriella tillämpningar tillhör någon av tre huvudkategorier. Motorn och drivlinan modelleras med Vehicle System Modeling and Analysis (VeSyMA) Library, VeSyMA Engines Library och VeSyMA Powertrain Library. Det öppna Modelica-språkets flexibilitet passar särskilt bra för modellering av hybriddrivlinor eller alternativa drivlinor med Battery Library, Brushless DC Drives Library och Electrified Powertrains Library. Modala kroppar och flexibla axlar är tillgängliga via Flexible Bodies Library.

Fordonsbeteende och köregenskaper på användardefinierat vägunderlag modelleras i detalj med VeSyMA Suspensions Library, som även möjliggör realtidssimulering för förarstyrda tillämpningar.

Motor- och batterikylning stöds av Cooling Library, som kan kombineras med Thermal Systems Library och HVAC Library. Human Comfort Library och Fluid Dynamics Library tillför modeller för personkomfort för komplett modellering av fordonsvärme. Manöverdons- och styrningskomponenter finns i Fluid Power Library och Modelica Standard Library.

De hierarkiskt strukturerade Modelica-modellerna med öppen källkod erbjuder en helt ny flexibilitet för flera fordonskonfigurationer, samtidigt som gemensamma komponenter återanvänds.

Flyg- och försvarsindustrin

Ett flertal bibliotek ger möjligheten att modellera de komplexa värmeflödessystemen i flygplan, från bränslesystem till miljökontroll. En rad olika värmeflödessystem kan modelleras med Thermal Systems Library. Human Comfort Library omfattar ytterligare modeller för personkomfort för modellering av kabinvärme.

Flight Dynamics Library möjliggör snabb modellering, simulering och analys av flygdynamiska egenskaper för en rad olika flygplan och obemannade luftfarkoster. Manöverdon för flygkontroll och andra undersystem använder Fluid Power Library,Brushless DC Drives LibraryochElectrified Powertrains Library. Flexibla balkar och modala kroppar från modeller av finita element hanteras av Flexible Bodies Library.

Electric Power Systems Library har stöd för modellering av elektriska flygplanssystem, inklusive generering, konvertering och styrning av A/C-system med hög frekvens.

Energiindustri, omvandlingsindustri och allmännyttiga företag

Allt strängare miljökrav driver trenden mot mer detaljerad modellering av fysik- och styrsystem. ClaRa Plus Library underlättar simulering av till exempel avancerade kombikraftverk.

Med Heat, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Library kan du minimera driftskostnaderna för en byggnads HVAC genom att välja rätt strategi för systemstyrning och undvika kostnadskrävande konstruktionsfel i HVAC-systemet tidigt i byggnadens konstruktionsprocess. Med Human Comfort Library kan du på ett integrerat sätt simulera värmekomforten för personerna i en byggnad eller ett fordon.

Industriell utrustning

Alla typer av industriell utrustning kan modelleras med de mekaniska biblioteken i Modelica Standard Library, inklusive flerkroppssystem i 3D. Andra alternativ är flexibla balkar och modala kroppar från en modell av finita element. Manöverdon och styrsystem modelleras med Fluid Power Library, Brushless DC Drives Library och Electrified Powertrains Library. De termiska egenskaperna för industrimaskiner modelleras enkelt med Thermal Systems Library och Cooling Library.

Broschyrer om Modelica-bibliotek

  • Thermal Systems Library

  • Wind Power Library

  • VeSyMA Library

  • VeSyMA Engines Library

  • VeSyMA Powertrain Library

  • VeSyMA Suspensions Library