DYMOLA Systems Engineering

Modellering och simulering för flera teknikområden, baserat på Modelica och FMI

Dymola (Dynamic Modeling Laboratory) är ett komplett verktyg för modellering och simulering av integrerade och komplexa system för tillämpning i områden som fordonsbranschen, flygindustrin, robotik och processteknik.

 

Löser snabbt modellerings- och analysproblem i komplexa tvärdisciplinära system med Dymolas klassledare Modelica och simuleringsteknik. Dymola är en komplett miljö för modellskapande, tester, simulering och efterbehandling.

Huvudfördelar

Dymola (Dynamic Modeling Laboratory) är ett komplett verktyg för modellering och simulering av integrerade och komplexa system för tillämpning i områden som fordonsbranschen, flygindustrin, robotik och processteknik. Läs mer ...

Modelica-bibliotek

De här biblioteken har utvecklats av områdesspecialister och används tillsammans med Dymola eller 3DEXPERIENCE Dymola Behavior Modeling för snabb och enkel modellering och simulering av beteendet i komplexa system som omfattar flera olika teknikområden. Läs mer ...

Functional Mock-up Interface

Med FMI kan vilket modelleringsverktyg som helst generera C-kod eller binärfiler som representerar en dynamisk systemmodell som sedan kan integreras smidigt i en annan modellerings- och simuleringsmiljö. Läs mer ...

Kompatibilitet med annan programvara

Dymola innehåller utmärkta funktioner för kompatibilitet med andra programvaruverktyg och simuleringsmiljöer med FMI och andra standarder. Läs mer ...

Senaste versionen

Dymola 2018 FD01 är den senaste versionen. Den kan laddas ned av registrerade användare från vårt supportcenter. Läs mer ...

Kostnadsfritt nedladdningsbart material

Gratisverktyg och kostnadsfritt nedladdningsbart biblioteksmaterial för Modelica- och FMI-communityn. Läs mer ...

Vår största utmaning är att producera flygplan på effektivast möjliga sätt utan att öka utvecklingskostnaderna, och därför använder vi modellbaserad utveckling – den hjälper oss att fullständigt förstå fördelarna och begränsningarna med fordonssystemen, hur de interagerar med varandra och hur de ska sättas ihop.

Ingela Lind Civilingenjör, teknisk doktor på SAAB

Bildspel med kundberättelser