ControlBuild

Konstruera system för automatisering och inbyggd styrning

ControlBuild är en öppen plattform för automatiseringsprogram. Den möjliggör ett smidigt förlopp genom alla faser av programmets utvecklingscykel – från definition och validering av specifikationer till implementering och driftsättning.

ControlBuild ger en innovativ miljö för konstruktion och validering av kritisk styrprogramvara. ControlBuild bygger på en modelldriven metod samt en strukturerad uppsättning bibliotek och används för effektiv modellering, testning, validering och distribution av IEC 61131-3-styrapplikationer.

ControlBuild är utformat att uppfylla behoven för olika typer av företag, till exempel systemintegrerare, tillverkare av originalutrustning, huvudentreprenörer samt företag inom konstruktion, systemteknik, byggbranschen och konsultsektorn. En omfattande verktygsuppsättning avsedd för modellering, simulering och utveckling av system för automatisering av industriella anläggningar och elektroniska inbäddade system.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Minskar tidsåtgång och utvecklingskostnader
  • Förbättrar kvalitet och säkerhet
  • Hanterar och minimerar risker vid driftsättning av anläggningar
  • Underlättar underhållet av styrprogramvara
  • Uppfyller standarder för branschsäkerhet, till exempel SIL2, EN50123 och IEC61508