CATIA Composer

CATIA Composer R2015x

CATIA Composer är ett program för teknisk kommunikation som gör det möjligt för dig att tydligt presentera produkter med befintliga 3D CAD-data. Följande nya förbättringar finns i CATIA Composer R2015x:

 • 3DVIA Composer blir CATIA Composer
 • Nytt utseende för användargränssnittet
 • Visa metaegenskaper med anpassningsbar visning
 • Utdata i flera vyer för tekniska illustrationer
 • Visa namnmall i dokumentegenskaper
 • Stöd för CATIA V5-6 R2014
 • Nya funktioner i API:t för Composer
 • Markerade funktioner i konstruktionsgeometrier är länkade till PMI.

CATIA Composer är ett program för teknisk kommunikation som gör det möjligt för dig att tydligt presentera produkter med befintliga 3D CAD-data. Följande nya förbättringar finns i CATIA Composer R2015x:

 • 3DVIA Composer blir CATIA Composer
 • Nytt utseende för användargränssnittet
 • Visa metaegenskaper med anpassningsbar visning
 • Utdata i flera vyer för tekniska illustrationer
 • Visa namnmall i dokumentegenskaper
 • Stöd för CATIA V5-6 R2014
 • Nya funktioner i API:t för Composer
 • Markerade funktioner i konstruktionsgeometrier är länkade till PMI.