Revolutionera produktkommunikationsprocessen för företag av alla storlekar.

CATIA Composer förenklar och utökar organisationens möjligheter att skapa 2D- och 3D-bilder och interaktiva procedurer för en komplett uppsättning produktkommunikation.

Det mest kompletta systemet för produktdokumentation

Utan CATIA Composer krävde varje ändring av produktdata tidskrävande manuella revideringar och omarbetningar av den tekniska dokumentationen. Med CATIA Composer kan du smidigt få med designändringar direkt i produktkommunikationen för att skapa aktuella och exakta tryckta och interaktiva material.

CATIA Composer kan snabbt och enkelt integreras i hela din produktkommunikationsprocess. Det här minskar inte bara kostnaderna, utan förbättrar även kvaliteten och konsekvensen hos all dokumentation som skapas under hela produktens livscykel.

Före CATIA Composer krävde varje ändring av produkten kostsamma omskrivningar av dokumentationen.

Efter CATIA Composer kan ändringar av dina produkter enkelt återspeglas i den tekniska dokumentationen, vilket sparar dig tid och pengar, hjälper dig nå ut på marknaden snabbare, och ger dig möjlighet att förbättra din dokumentationskapacitet.

Baserat på en lättviktig, öppen, XML-baserad arkitektur gör CATIA Composer det möjligt för icke-tekniska användare att skapa associativa tekniska illustrationer i 2D och 3D, produktdokumentation, interaktiva produktupplevelser m.m. – direkt från digitala 3D-produktdata. CATIA Composer uppmuntrar till återanvändning av 3D-produktdata inom områden som tillverkning, service, support, utbildning, försäljning och marknadsföring. Återanvändning av digitala produktdefinitioner ökar värdet hos sådan information samtidigt som det säkerställer att de representationer som skapas är exakta och alltid är aktuella.

Skapa dokument enkelt:

 • Arbetsinstruktioner för montering
 • Reparationshandböcker för arbete i fält
 • Kundserviceprocedurer
 • Användarhandböcker
 • Webbaserade kataloger
 • Utbildningsmaterial

Du kan:

 • Eliminera dyra fel och göra om arbete genom att snabbt och enkelt uppdatera all produktdokumentation
 • Få ut nya produkter till marknaden snabbare och uppnå en konkurrensfördel
 • Utnyttja befintliga 3D-konstruktioner i flera CAD-format för att ta fram korrekt och aktuell produktdokumentation
 • Gör det möjligt för teknisk och icke-teknisk personal att samarbeta effektivt i dokumentations- och produktionsstadiet
 • Utför dokumentationsritningarna på halva tiden
 • ”Jobba grönt” och implementera papperslösa processer med interaktiva dokument
 • Förbättra kvaliteten eller avkastningsnivån med mer än 30 %

Ett komplett system för produktdokumentation

CATIA Composer är ett persondatorprogram som revolutionerar skapandet av produktrepresentationer ...

Det kostnadsfria verktyget CATIA Composer Player ger innehållsskapare möjlighet att distribuera CATIA Composer-innehåll till valfri slutanvändare ...

Engagerande användarupplevelser med interaktiv 3D-dokumentation som skapats med CATIA Composer kan nu skapas med CATIA Composer Player Pro. En komplett uppsättning med avancerade ActiveX API-funktioner ger ett sätt att utveckla och distribuera robusta och anpassade interaktiva 3D-tillämpningar.

CATIA Composer Sync och CATIA Composer Enterprise Sync levererar avancerad XML-baserad associativitet mellan CATIA Composer och valfritt antal företagssystem.