Vind i seglen för sjöfarts- och offshoredesign

Ge din kommunikation för sjöfarts- och offshoreindustrin en ny dimension

 


För att möta de alltmer specialiserade behoven inom sjöburen handel har produkterna inom sjöfarts- och offshoreindustrin blivit allt större och mer komplicerade. Det har i sin tur satt ytterligare press på tillverkare inom sjöfartsindustrin att driva säker och effektiv verksamhet samtidigt som de fortsätter att tillverka farkoster av hög kvalitet.

CATIA Composer hjälper sjöfarts- och offshoretillverkare att tydligare förmedla designinformation så att de lättare kan validera koncept, producera dokumentation av högre kvalitet, samt minimera produktionsfelen. CATIA Composer-program kan kopplas till 3D-designdata, och gör det enklare att säkerställa att produktkommunikation är mycket exakt, och att produktrepresentationer enkelt kan uppdateras närhelst designen ändras. Till följd av det kan designinformation förmedlas tydligt, dokumentation produceras mer effektivt och tillverkningsprocesser förstås bättre.

Teknisk kommunikation för användare av sjöfarts- och offshoreprodukter:

  • Försäljning/marknadsföring
  • Produkttekniker
  • Utvecklingschef
  • Tekniska publikationer
  • Tillverkning
  • Leverantörer
  • Produktchefer
  • Produktutvecklare