CATIA Composer – rena adrenalinet för produktutvecklingen

Produktkommunikation för växande företag

 


Industrin för medicinsk apparatur står inför en mängd efterlevnadsutmaningar inom områdena regelverk och produktsäkerhet. I samband med den ständigt ökande innovationstakten inom teknik är förändring oundviklig – men den får samtidigt inte påverka projektscheman eller produkternas kvalitet. När man kombinerar den här omvandlingsutmaningen med intensiv konkurrens och försvinnande marginaler blir målsättningen att driva ett växande företag en pågående strävan efter förbättringar inom alla delar av verksamheten.

Nya interaktiva 3D-tekniker hjälper det globala företaget att utvecklas, ta kontrollen över förändringsarbetet och styra den kritiska utvecklingsbanan. Upptäck hur CATIA Composer, CATIA-lösningen för produktkommunikation, förbättrar slutresultatet genom att ge företag inom industrin för medicinsk apparatur möjlighet att revolutionera sitt sätt att kommunicera om tekniken i sina produkter.

Teknisk kommunikation för användare inom medicinteknikbranschen:

  • Försäljning/marknadsföring
  • Produkttekniker
  • Utvecklingschef
  • Konstruktörer
  • Tillverkning
  • Leverantörer
  • Tekniska publikationer